YAYINLAR

KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLARI ÇALIşTAYI

9-11 Şubat 2010 tarihinde Abant' ta düzenlenen Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı hakkındaki yayındır.

Çalıştayın PDF Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.