YAYINLAR

GÖRME ENGELLİ ADAY MEMURLAR İÇİN YAYIN

Görme Engelli Aday Memurlar için, Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi tarafından CD ortamında hazırlanan yayın aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

Erzurum mah. Dumlupınar Cad. Geçim Sokak No:21 Kurtuluş / ANKARA

Telefon : +90 312 363 77 46 - 47 pbx                         Faks : +90 312 362 20 91