YAYINLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEşME KANUNU

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hakkıındaki yayını.

Yayının PDF Dokümanına ulaşmak için tıklayınız...