MEVZUAT

YÖNETMELİKLER

Sıra No Yönetmelikler
1 Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
2 Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
3 Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
4 Devlet Memurları Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
5 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
6 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
7 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
8 Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik
9 Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti,Takibi,Amirlerin Sorumlulukları,Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
10 Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
11 Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
12 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
13 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
14 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil Ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliği
15 Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
18 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
19 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
21 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
22 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
23 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği
24 Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı Esasları Hakkında Yönetmelik
25 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
26 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
27 Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
28 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
29 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
30 Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
32 Yerleştirmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
33 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Uusul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
34 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
35 Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma Ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik
36 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği