KAMU PERSONEL MEVZUATI

KANUN HüKMüNDE KARARNAMELER

190 Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
217 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
233 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
399 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
375 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetliri Personel Kanunu,2802 sayılı Hakımler ve Savcılar Kanunu,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması,Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban aylığı ve Kıdem aylığı ile ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
631 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname