BAŞKAN

BAşKAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 03.08.2016 tarihli ve 90236310/903.02¬448 sayılı yazısı gereğince, Devlet Personel Başkanlığı görevine vekaleten  Enes POLAT atanmıştır.