BAŞKAN

BAşKAN


Enes POLAT
Devlet Personel Başkanı


- 1970 yılında Erzincan’da doğdu.
- İlk ve ortaöğrenimini Erzincan’da tamamladı.
- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.
- 1993 yılında Devlet Personel Başkanlığı’nda Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.
- 1997 yılında yeterlik sınavı sonucu Devlet Personel Uzmanlığı’na atandı.
- 1997-2004 yılları arasında Devlet Personel Başkanlığı’nın çeşitli birimlerinde Devlet Personel Uzmanı olarak görev yaptı.
- 2004-2009 yılları arasında Kamu Görevlileri Sendikaları Birim Yöneticiliği,
- 2009-2011 yılları arasında Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
- 12/12/2011 tarihinde Devlet Personel Başkan Yardımcılığı’na atandı.
- 03/08/2016 - 19/04/2018 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı görevini vekaleten yürüttü.
-20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  2018/104 sayılı kararname ile Devlet Personel Başkanı olarak atanmıştır.
- 2012 yılından beri ÖSYM Yönetim Kurulu üyesidir.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.


AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELER

1- “Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Denetçisi Sistemi” (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 1997), 
2- “Türkiye’de Nasıl Bir Ombudsman ?” (Makale, Uzman-Der, 1998), 
3- “İnsan Hakları Kavramı” (Makale, Uzman-Der, 1999), 
4- “Kamu Görevlileri Sendikacılığının Sayısal Görünümü” (Makale, Kamu-İş, 2007),
5- Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası, (Elektronik Yayın) (Grup Koordinatörü), 2010,
6-  “Toplu Görüşmelerde Neler Oluyor (Oldu) ?” (Makale, DPB’nin Kuruluşunun Ellinci Yılına Armağan, 2011),  
7- “Kamu Görevlileri Sendikacılığının Sayısal Görünümü (2)” (Makale, DPB’nin Kuruluşunun Ellinci Yılına Armağan, 2011),
8- “Fıkralarla Personel Yönetimi ve Organizasyon Dersleri” (Karınca Dergisi, Nisan 2011),
9- Devlet Personel Başkanlığı ve Kamu Personel Yönetiminde 12 Yıl, 2014 (3 Baskı)
10-  Kamu Hizmetine Giriş Rehberi, (Grup Koordinatörü) 2014
11-  Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temel Belgeler ve Sendikal Kazanımlar, (Grup Koordinatörü), 2015
12-  “Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Kamu Yönetiminde Değişim” (Makale, Kamuda Sosyal Politika Dergisi Sayı 31, Nisan-Haziran 2015)
13-  “Kamu Personel Rejiminde Yeniden Düzenleme İhtiyacı Var mı ?” (Makale, Kamuda Sosyal Politika Dergisi Sayı 33,  Ekim-Aralık 2015)
14-  Kamu Personel İstatistikleri, (Grup Koordinatörü), 2016
15- Görev alanı ile ilgili birçok yapısal proje.
16- Görev alanı ile ilgili çeşitli platformlarda gerçekleştirilen çok sayıda seminer ve sunum.