171 Sonuç Bulundu

Görevde Yükselme Genel Yönetmeliği Değişti
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te, gerek uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi gerek... 

Haber Tarihi :

Yurt Dışı Eğitim Genel Yönetmeliği Değişti
“Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik”in yabancı dil düzeyini düzenleyen maddesinde gerçekleştirilen değişiklik...Haber Tarihi :