HABERLER

TüRK KAMU YÖNETİMİNİN TEşKİLATLANMASININ VE DENETİM SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIşTAYI

20.12.2016

Başkanlığımız Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığınca, 16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Türk Kamu Yönetiminin Teşkilatlanmasının ve Denetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. İlk günkü açılış töreninin ardından Devlet Personel Başkanlığının 56. Kuruluş Yıldönümü kutlanmış, akabinde “Türk Kamu Yönetiminde Örgütlenme ve Denetim Vizyonu” başlıklı Panel ile günün programı tamamlanmıştır. Çalıştay, ikinci gününde Örgütlenme ve Denetim olmak üzere iki çalışma grubu halinde devam etmiştir. Katılımcılar, Kamu yönetiminde örgütlenme ve denetim mekanizmalarının işleyiş sorunlarını tartışıp, kamu yönetiminde etkin bir örgütlenme ve denetimin nasıl olacağı hususunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Çalıştayın üçüncü ve son gününde ise iki ayrı masada ulaşılan sonuçlarla birlikte genel bir değerlendirmede bulunulmuştur.