HABERLER

KAMU PERSONELİNİN BAşARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

13.03.2017

Başkanlığımızca düzenlenen “Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesi Toplantısı”, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından temsilcilerin katılımıyla 8 – 9 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Devlet Personel Başkan Vekili Enes POLAT’ın açılış konuşmasının ardından, tasarlanan sistemin ana hatları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ali GÜLER tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır. Programın ilk günü, 80 temsilcinin yer aldığı masa çalışmaları ile devam etmiştir. Söz konusu grup çalışmaları çerçevesinde, personel başarı değerlendirme sistemi derinlemesine ele alınmıştır. Masa çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar her masa tarafından ayrı ayrı raporlanmış olup, oluşturulan raporlar masa temsilcilerince ilan edilmiştir. Toplantının ikinci günü, Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN’in moderatörlüğünde, konusunda uzman 6 akademisyenin katıldığı panel ile devam etmiştir. Panelin sonunda dinleyiciler, akademisyenlere değerlendirme sistemine ilişkin sorular yöneltmenin yanı sıra, kendi görüşlerini de paylaşmışlardır. Toplantı, Devlet Personel Başkan Vekili Enes POLAT’ın, toplantı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan bulguları ve sonuçları da değerlendirdiği kapanış konuşmasıyla sona ermiştir.