HABERLER

BAKAN ÇELİK: 657 SAYILI KANUN DEĞİşİYOR

18.04.2014

657 sayılı kanun değişiyor 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, devlet memurlarının çalışma prensiplerini belirleyen 657 sayılı kanunun ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi. Devlet Personel Başkanlığı’nca Abant’ta düzenlenen ‘’Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı’’nın açılışında konuşan Çelik, her alanda ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiklerini söyledi. Personel sayısının iyi ve kaliteli hizmet anlamına gelmediğine dikkati çeken Çelik, nicelik yerine niteliğin esas alınması gerektiğini, çalıştayda ortaya konacak fikirlerin yeni personel sistemi konusunda yol gösterici olacağını vurguladı. Türkiye’nin gelecek 50 yılına damga vuracak personel sistemini sosyal ortaklar ve sosyal diyalogla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Dünyadaki uygulamaları da gözden geçirerek, kamu personelinin yurt sathına dengeli dağılımını gözeten, çalışanın emeğinin tam karşılığını veren, hem hizmet sunanı hem de hizmet alanı memnun eden, liyakat ilkesini esas alan, toplumsal yapımıza uygun olan, kamu hizmetinde verimliliği esas alan ve Türkiye’nin dinamizmine ayak uyduracak yeni bir personel sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu. 

“YAMA KALDIRMAYACAK KADAR YIPRANDI” 

‘’5 ayrı mevzuatla yürütülen kamu personel sistemimizin amiral gemisi olan 1965 model ve her yerinden su almaya başlayan 657 sayılı kanun, günümüz Türkiyesinin ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır’’ diyen Çelik, şunları ifade etti: ‘’Zaman içinde 657’den fazla değişikliğe uğrayan, yürürlüğe girdiği dönemle uygulandığı dönem arasında dağlar kadar fark olan bu yasa, yama kaldırmayacak kadar yıpranmıştır. Her kurumun mevzuatında yavru 657’cikler oluşmaya başladı. Çeşit çeşit istihdam türleri ortaya çıktı. Kamuda memur, sözleşmeli personel, geçici personel, Teşkilat Kanunu’na göre sözleşmeli personel, 399 Sayılı KHK’ya göre sözleşmeli personel, Belediye Yasası’na göre sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi, kapsam dışı personel gibi değişik ad ve statüler altında personel çalıştırılmaktadır. Ücret unsurları bile sayılamayacak boyutlara ulaştı. Dağınık ve savruk bir mevzuat var.’’ Çelik, iyi işleyen devlet çarkı için iyi işleyen personel sistemine ve mevzuatına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, devlet bütçesinin yaklaşık üçte birinin personel giderlerine ayrıldığını, söz konusu kaynağın verimli kullanılmasını sağlamak, beşeri sermayeden alınan verimi çoğaltmak ve vatandaşlara kaliteli, etkin hizmet sunmak için gerekli mevzuat düzenlemesini yapmak durumunda olduklarını bildirdi. Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Her ülke ihtiyaçlarına, gelenek ve alışkanlıklarına göre bir sistemi benimsemekte ve hayata geçirmektedir. Genel anlamda dünyada istihdamda esneklik, hiyerarşik yapı yerine yetki devri, bazı hizmetlerin yerele bırakılması, insan kaynakları yönetiminde verimliliğin artırılması, vatandaş odaklı yönetim kurulması gibi konular tartışılmakta ve çözüm önerileri konuşulmaktadır. Bunun yanında hayat boyu istihdam garantili çalışmanın birçok ülkede hala ülkede geçerli olduğunu görmekteyiz.’’ Çalıştay bugün sona erecek.657 sayılı kanun değişiyor 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, devlet memurlarının çalışma prensiplerini belirleyen 657 sayılı kanunun ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi. Devlet Personel Başkanlığı’nca Abant’ta düzenlenen ‘’Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı’’nın açılışında konuşan Çelik, her alanda ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçtiklerini söyledi. Personel sayısının iyi ve kaliteli hizmet anlamına gelmediğine dikkati çeken Çelik, nicelik yerine niteliğin esas alınması gerektiğini, çalıştayda ortaya konacak fikirlerin yeni personel sistemi konusunda yol gösterici olacağını vurguladı. Türkiye’nin gelecek 50 yılına damga vuracak personel sistemini sosyal ortaklar ve sosyal diyalogla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Dünyadaki uygulamaları da gözden geçirerek, kamu personelinin yurt sathına dengeli dağılımını gözeten, çalışanın emeğinin tam karşılığını veren, hem hizmet sunanı hem de hizmet alanı memnun eden, liyakat ilkesini esas alan, toplumsal yapımıza uygun olan, kamu hizmetinde verimliliği esas alan ve Türkiye’nin dinamizmine ayak uyduracak yeni bir personel sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu. 

“YAMA KALDIRMAYACAK KADAR YIPRANDI” 

‘’5 ayrı mevzuatla yürütülen kamu personel sistemimizin amiral gemisi olan 1965 model ve her yerinden su almaya başlayan 657 sayılı kanun, günümüz Türkiyesinin ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır’’ diyen Çelik, şunları ifade etti: ‘’Zaman içinde 657’den fazla değişikliğe uğrayan, yürürlüğe girdiği dönemle uygulandığı dönem arasında dağlar kadar fark olan bu yasa, yama kaldırmayacak kadar yıpranmıştır. Her kurumun mevzuatında yavru 657’cikler oluşmaya başladı. Çeşit çeşit istihdam türleri ortaya çıktı. Kamuda memur, sözleşmeli personel, geçici personel, Teşkilat Kanunu’na göre sözleşmeli personel, 399 Sayılı KHK’ya göre sözleşmeli personel, Belediye Yasası’na göre sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi, kapsam dışı personel gibi değişik ad ve statüler altında personel çalıştırılmaktadır. Ücret unsurları bile sayılamayacak boyutlara ulaştı. Dağınık ve savruk bir mevzuat var.’’ Çelik, iyi işleyen devlet çarkı için iyi işleyen personel sistemine ve mevzuatına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, devlet bütçesinin yaklaşık üçte birinin personel giderlerine ayrıldığını, söz konusu kaynağın verimli kullanılmasını sağlamak, beşeri sermayeden alınan verimi çoğaltmak ve vatandaşlara kaliteli, etkin hizmet sunmak için gerekli mevzuat düzenlemesini yapmak durumunda olduklarını bildirdi. Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Her ülke ihtiyaçlarına, gelenek ve alışkanlıklarına göre bir sistemi benimsemekte ve hayata geçirmektedir. Genel anlamda dünyada istihdamda esneklik, hiyerarşik yapı yerine yetki devri, bazı hizmetlerin yerele bırakılması, insan kaynakları yönetiminde verimliliğin artırılması, vatandaş odaklı yönetim kurulması gibi konular tartışılmakta ve çözüm önerileri konuşulmaktadır. Bunun yanında hayat boyu istihdam garantili çalışmanın birçok ülkede hala ülkede geçerli olduğunu görmekteyiz.’’ Çalıştay bugün sona erecek.

sondakika.com