GÖRÜŞLER

ZORUNLU YER DEĞİşTİRME SEBEBİYLE VERİLEN İZİN

Sıra No İndir Zorunlu Yer Değiştirme Sebebiyle Verilen İzin
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Eşi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesine göre izin verilip verilmeyeceği hk.( 11/06/2012-10498)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Eşi Kaymakam olarak görev yapan memura, 657 sayılı Kanunun mezkur 72’inci maddesi kapsamında izin verilmesi hk.  (05/08/2008-15323)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Eşi polis memuru olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi uyarınca izin verilip verilmeyeceği ile söz konusu madde uyarınca verilebilen 4 yıllık izni hakkı biten memura 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk.. (02/03/2016-1334)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Eşi hakim olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi kapsamında izin verilip verilmeyeceği hk. (11/09/2015-5926)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Eşi Jandarma Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapmakta olan memura, 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (07.11.2016 - 6558)

6 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve ilgili Kanun hükmü gereğince beş yıl süreyle başka bir kamu kurum veya kuruluşuna nakli mümkün olmayan memura, 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (07.10.2016 - 5965)