GÖRÜŞLER

ZAM VE TAZMİNAT

Sıra No İndir Zam ve Tazminat
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4046 sayılı Kanun kapsamında Kurumunuza atanan Müfettiş (Ö) unvanlı personelin, 2001 yılında aldığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının mahkeme kararıyla iptal edildiği, mahkeme kararının uygulanması nedeniyle söz konusu personelin kazanılmış hak aylığının 15/01/2009 tarihi itibariyle 1 inci derecenin 1 kademesine geldiğinden bahisle ilgiliye hangi tarih itibariyle makam tazminatı ödenmesi gerektiği hk.(12/5/2010-7611) 

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: “İl Afet ve Acil Durum Müdürü” kadro unvanı için benzeri kadro ve görev unvanlarına uygulanmakta olan puan ve oranlar dikkate alınarak ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin.(18/5/2010-8302)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak görev yapan …’ün Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Önlisans Programını bitirmesine istinaden, teknikerler için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde öğrenim değişikliğinin yapıldığı tarihin mi yoksa Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantı karar tarihinin mi esas alınacağı hk. (20.03.2013-3074)

4 0

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfında fizikçi unvanlı kadroda görev yapan memurun, mühendislik bölümünden mezun  olması sebebiyle mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hk.(20/01/2017-424)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Tekniker unvanlı kadroda görev yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Öğretim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği mezunu olan memurun, 13/07/2016 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünden mezun olduğundan bahisle, hangi ek gösterge rakamı, zam ve tazminat ile ek ödeme oranlarından yararlanması gerektiği hk.(08/09/2016- 5400)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan memura, meslek lisesi matbaa bölümü mezunu iken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programından mezun olması dolayısıyla, tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hk.(19/08/2016-4973)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: IELTS sınavından puan alan memurun yabancı dil tazminatından faydalanıp faydalanamayacağı hk. (30.07.2013-13242)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyete başlamadan önce girilen Kamu Personeli Dil Sınavından alınan puan sebebiyle memura yabancı dil tazminatı ödenip ödenmeyeceği hk.  (20.03.2013-3394)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yabancı dil tazminatı ödenmesi hk.(01/10/2013-12566)