GÖRÜŞLER

YILLIK İZNE ESAS HİZMET SüRESİ

Sıra No İndir Yıllık İzne Esas Hizmet Süresi
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyette 1 yıllık hizmet süresi bulunmayan  aday memurun yıllık izin hakkına ilişkin.(15/01/2014-82)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memurun daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (05/04/2012-5390)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET:Kamu kurumunda sözleşmeli olarak geçen süre ile özel sektörde geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınıp alınmayacağı ile 10 hizmet yılını tamamlayan memurun ilave 10 günlük izne ne zaman hak kazanacağı hk.(18/11/2016-6745)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET:Vekil öğretmelik, ücretli öğretmenlik ile kamu kurumunda işçi olarak geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde değerlendirilmesine ilişkin.(05/12/2016-7072)

6 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görev yapan personelin serbest avukatlıkta geçen hizmet süreleri ile Türkiye Belediyeler Birliğinde çalıştıkları sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (02/08/2013-13526)

7 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerinin, memurun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (28.01.2016 - 568)

8 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Taşeron işçi olarak geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (09/12/2016-7275)

9 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsündeki sürelerin  Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinden ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (02/06/2016-3321)

10 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Askeri öğrenci olarak geçirilen sürenin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk (03/02/2016-722)

11 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmetlerin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (29/04/2016-2643)

12 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında geçen hizmet süresinin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (18/08/2016-4867)

13 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurluğuna atanmadan önce Halk Bankasında çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (04/12/2014–6779)

14 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: TÜRKSAT A.Ş. ile EURASIASAT S.A.M. Şirketi'nde geçen hizmet sürelerinin memurun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (12.02.2016 - 951)