GÖRÜŞLER

YENİDEN ATANMA (İSTİFA SONRASI DÖNüş)

Sıra No İndir Yeniden Atanma
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Valiliğiniz … Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapmakta iken istifa eden şoför… ’ın tekrar memuriyete dönme talebiyle Valiliğinize başvurduğundan bahisle, adı geçenin tekrar memuriyet görevine atanıp atanamayacağı hk. (23/07/2013-11831)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Asil memur olarak görev yapmakta iken istifa eden kişinin yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (2/3/2017-1758)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında vekil öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin, İzmir İli Tire Belediyesindeki eğitmen kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanamayacağı hk. (27/10/2010-20223)

4 0

ÖZET: Eczacı olarak görev yapmakta iken istifa eden memurun yeniden eczacı olarak atanmasına ilişkin.(6/9/2016-5360)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polis memurunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkin. (27/08/2007-15368)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Din hizmetleri sınıfında çalışanlarda aranan ortak nitelik şartını kaybetmesi gerekçesiyle görevine son verilen imam-hatip’in yeniden Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hk. (6/9/2016-5359)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk. (4/4/2017-1992)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman jandarma olarak görev yaptıktan sonra istifa eden personelin yeniden memur kadrosuna atanıp atanmayacağı ile bekleme süresi hk. (30/1/2017-593)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sözleşmeli subay olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin memur kadrosuna atanıp atanmayacağı hk. (29/12/2016-7639)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevden ayrılanların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde herhangi bir kamu kurumuna memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(14/3/2017-1535)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken 7 yıllık hizmet süresi dolmadan 31/12/2010 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini fesheden personelin memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(27/03/2017-1779)