GÖRÜŞLER

YARIM GüN İZİN

Sıra No İndir Yarım Gün İzin
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Analık izninin bitiminde hastalık izni kullanan memurun yarım gün izin süresinin başlangıç tarihi hk. (30.06.2016 - 4032)