GÖRÜŞLER

VEKİL MEMURUN İZİN HAKLARI

Sıra No İndir Vekil Memurun İzin Hakları İzni
1 Analık İzni Uçak Bileti


 
ÖZET: Vekil ebe ve hemşirelerin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için öngörülen izin haklarından yararlanıp yararlanamayacakları hk.(7/2/2017-781)