GÖRÜŞLER

VEKALETEN ATANMA VE ÖDENECEK MALİ HAKLAR

Sıra No İndir Vekaleten Atanma ve Ödenecek Mali Haklar
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak  görevlendirilemeyeceği hk. ( 25/04/2011-7454)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: İzin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle kısa süreli boş kalan  Devlet memuru kadrolarına  görevlendirme usulleri hk. (8658,  20/6/2005)         

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlarda görev yapanların yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi halinde her hangi bir fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi unsurların dikkate alınması gerektiği hk. (15.03.2013-3051)

4 0

ÖZET: Devlet memurluğu kadrolarına vekâleten atananlara belli şartlar dahilinde  vekâlet aylığı ödenebileceği,  görevlendirme(tedviren) yoluyla yürütenlere ise bundan dolayı her hangi bir ek ücret ödenemeyeceği hk. (07/01/2011-26595)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET : Memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir başka görevi de vekaleten yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı ve ücretli olmamak suretiyle ilgilinin ikinci bir vekalet görevini de ifa edebileceği hk. (16.12.1999-18.Bülten. 19. Sayfa)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET : 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut statüsünün devamı süresince Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmasının uygun olmadığı hk. (17.12.1999-18.Bülten. 23. Sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Boş hukuk müşaviri kadrosuna vekaleten atanan memura ödenecek vekalet aylığı, ek ödeme, zam ve tazminatlar hk.(13/11/2013-17125 )

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede daire başkanı kadrosunda bulunan ve genel sekreter kadrosuna vekaleten atanarak bu görevi yürüten personele, vekaleten yürütülen genel sekreter kadrosu için makam tazminatının ödenip ödenemeyeceği hk.(17/03/2017-1630)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Şube müdürü kadrosuna vekaleten atanan ve teknisyen, tekniker, programcı, mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda bulunan memurlara, vekalet ettikleri kadrolar için zam ve tazminat ile ek ödeme farklarının ödenip ödenemeyeceği hk.( 16/02/2017-993)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Kanunun 68/B ve 86 ncı maddeleri uyarınca vekaleten atanarak bu görevi yürüten ilgililere, asilde aranan şartları taşımaları halinde daire başkanlığı kadrosunun ek gösterge, makam ve görev tazminatının verilip verilemeyeceği hk.( 17/01/2017-305)