GÖRÜŞLER

ÜST DERECELİ KADROLARA ATANMA(68-B)

Sıra No İndir Üst Dereceli Kadrolara Atanma(68-B)
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilmesine ilişkin (24/08/2006-17708)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Avukatlık stajında geçen sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belli derecelerdeki kadrolara atanabilmek için gerekli hizmet süreleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (08/06/2012-10781)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 217 sayılı KHK’nin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği hakkında (8108,   01/06/2005)

4 0

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi  gereğince derece yükselmesi yapan personelin kadro veya teşkilat değişikliği nedeniyle görev yaptığı kadro unvanının değişmesi sonucunda yapılacak yeniden atama sebebiyle 68/B çerçevesinde verilen derecenin personel açısından kazanılmış hak sayılıp sayılmayacağı hk.(13.03.2013-3350)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yurt içinde ve yurt dışında sigortalı olarak çalışılmış olan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınıp  alınmayacağına ilişkin. (17.04.2013-6284)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin tamamının dikkate alınması gerektiği Hk. (30.07.1991-6.Bülten.32.Sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli mühendis olarak görev yapılan süreler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Bel-Ka A.Ş.’deki sigortalı hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (05/12/2013-21018)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay ve sözleşmeli subay statüsünde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(21/01/2014-25763)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (31/07/2013-13332)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle aylıksız izne ayrılan memurun,  aylıksız izinde sendika yöneticisi olarak geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(05/03/2014-480)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında  değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.  (15.07.2016-4220)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Askeri öğrenci olarak geçen sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınıp alınamayacağı hk.(07/11/2016-6541)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim amacıyla geçirilen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde öngörülen hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilecek kısmı hk. (03/09/2014-4658)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun lisans düzeyinde mezuniyet şartı arayan yüksekokul sekreteri unvanlı kadroya atanmasına ilişkin olarak ön lisans öğrenimi sonrası özel sektörde geçen hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (15/04/2014-1789)