GÖRÜŞLER

SüT İZNİ

Sıra No İndir Süt İzni
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Biyoloji öğretmeni olarak görev yapan memurun doğumdan sonra süt iznini kullanması ve süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memurun doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullandıktan sonra süt izni hakkının bulunup bulunmadığı hk.(31/03/2017-1911)