GÖRÜŞLER

SÖZLEşMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN 4-B)

Sıra No İndir Sosyal Haklar
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-7454)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli çalışanların yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılamayacağı hk.   (29.12.2005 /20630)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hk.  (23/10/2007-16602)

4 0

ÖZET: Belediyelerde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde hususi damgalı pasaport taleplerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hk. (24/10/2007-17488)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Askerlikte geçen sürenin 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde aranılan tecrübe süresinde değerlendirilemeyeceği hk.  (14/04/2006-4754)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıp yapamayacağı hk.(04/11/2016-6505)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hamile ve doğum yapmış sözleşmeli personel ile engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilip verilemeyeceği hk.(17/01/2017-311)