GÖRÜŞLER

SOSYAL HAKLAR

Sıra No İndir Sosyal Haklar
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Çalışmayan, ancak bedelsiz olarak kiralanan 400 m2 bir arazide hobi olarak zirai faaliyet yapan ve teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt olması sebebiyle BAĞKUR ile ilişkilendirilen kişinin memur olan eşine aile yardım ödeneği verilip verilmeyeceği hk. (30/4/2010-8193)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuruna yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenmeyeceği hk. (13/06/2011-11547)

4 0

ÖZET: Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli …nun 22/03/2011 ve 5970 sayılı Olur ile 2011 yılı içerisinde ücretsiz izne ayrıldığını belirten ve 2011 yılına ait giyecek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(27/05/2011-9682)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Boşanma halinde eş ve çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği hk. (07/06/2013-9311)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Velayeti kendisine verilen çocuğu için memura aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk.(29/01/2014-285)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk.(18/11/2013-17743)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yemek hizmetinden faydalanamayan memurların ticket-fiş uygulaması ile yemek yardımından yapılıp yapılamayacağı hk.(08/09/2016-5398)