GÖRÜŞLER

SAĞLIK İZNİ

Sıra No İndir Sağlık İzni
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sağlık izninin, 1 yıllık hizmet süresini doldurmayan memura verilip verilmeyeceği hk. (02/11/2009-19188)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sağlık iznini kullanmakta olan memurun, bu süreçte istirahat raporu alması halinde uygulanacak işlem hk. (05/10/2012-15609)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hk. (09/08/2016-4551)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sürekli ve fiili olarak radyasyon kaynakları ile çalışmayan veya dönüşümlü olarak çalışan memura sağlık izni verilip verilmeyeceği hk.(10/04/2017-2100)