GÖRÜŞLER

MEHİL MüDDETİ

Sıra No İndir Mehil Müddeti
1 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Aynı il içinde başka bir yere atanan memura mehil müddeti verilip verilmeyeceği hk.(09/03/2015-1674)

2 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hk.( 08/10/2013-18097)

3 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Yurt dışı temsilciliğinde geçici olarak görevlendirilen ve geçici görevi devam ederken aynı temsilciliğe ataması yapılan memurun mehil müddeti kullanıp kullanamayacağı hk.(22/11/2016-6810)

4 0

ÖZET:Aylıksız izinde iken KPSS neticesinde öğretmen olarak ataması yapılan memurun göreve ne zaman başlayacağı ile  mehil müddeti hk.(16/06/2016-3702)

5 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET:Tutuklu bulunan memurun naklen atanma işlemi ile mehil müddeti hk. (07/03/2016-1405)

6 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

 ÖZET:KPSS ile memuriyete yerleştirilmesi yapılan kişinin tutuklu olması sebebiyle süresi içinde görevine başlamaması sebebiyle ilgili yapılacak işlem hk. (14/4/2014-1764)