GÖRÜŞLER

MECBURİ HİZMET

Sıra No İndir Mecburi Hizmet
1 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Planlama Uzmanı olarak görev yapmakta iken Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde görevlendirilmek üzere muvafakat verilen ancak daha sonra görevine dönmesi istenen personelin görevinden istifa talebinde bulunarak adı geçen kurumda görevine devam etmesi halinde mecburi hizmet yükümlülüğünün görev yaptığı Ajansa devrinin mümkün  olduğu  hk. (17/06/2011-11274)

2 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: ..  Bakanlığı bünyesinde .. Uzmanı olarak görev yapmakta iken, Kurumunuzun muvafakat vermemesi sebebiyle istifa ederek 20/12/2012 tarihinde T.C. Merkez Bankası’nda Ekonomist olarak göreve başladığınız, ancak 02/08/2006-14/07/2008 tarihleri arasında … Bakanlığı tarafından sağlanan burs ile ABD’de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldığınız, 14/07/2008-20/12/2012 tarihleri arasında ise aylıksız izin kullanarak kendi imkanlarınız ile yine aynı ülkede ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladığınızdan bahisle, yüksek lisans eğitiminizden kaynaklanan mecburi hizmet yükümlülüğünüzün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesinin mümkün olup olmadığı hk. (25/04/2013-6821)

3 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ilgilinin yurt dışı eğitimini tüm safhalarıyla tamamlamaması durumunda kamu kurum ve kuruluşları emrine atanmasının mümkün olmadığı hk. (09/07/2013-9469)

4 0

ÖZET: 1416 sayılı Kanuna istinaden Bakanlığınız hesabına Sakarya Üniversitesi adına Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı yüksek lisans öğrenimini tamamlayan …’nın, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 224 üncü maddesi gereğince mecburi hizmet yükümlülüğünün Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine devredilebileceği  hk. (15/03/2011-5202)

5 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Yurtdışında yüksek lisans eğitimi için gönderilmesi nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personelin, uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin.  (11/07/2008-13226)

6 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

 ÖZET:Mecburi hizmet yükümlülüğün  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye devri hk.(09/12/2014-6888)