GÖRÜŞLER

MAZERET İZNİ

Sıra No İndir Mazeret İzni
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk. (04/04/2011-3419)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hk. (18/05/2011-9645)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesine istinaden memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine verilen 10 günlük babalık izninin, doğum olayının meydana geldiği tarihten 15 gün veya 1 ay sonra talep edilmesi halinde verilip verilemeyeceği hk. (23/12/2011-22333)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verileceği hk.(29/01/2016-649)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Vardiyalı olarak görev yapan memura mazeret izni verilirken gün hesabının nasıl yapılacağı hk.  (13/07/2016-4152)