GÖRÜŞLER

MALİ HAKLAR

Sıra No İndir Mali Haklar
1 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Akademik kadroya atanmadan bu kadroya ait  ek gösterge, makam tazminatı ödemelerinden yararlanılamayacağı  hk. (07/06/2011-9733)

2 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izin sürelerinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hk.(13/11/2014-6161)

3 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör unvanında geçen hizmet sürelerinin 2914 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde yer alan "profesörler (bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(24/2/2017-1285)

4 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Doğum sebebiyle aylıksız izin sürelerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği ile söz konusu sürelerin makam tazminatına ilişkin sürede de dikkate alınıp alınmayacağı hk. (6/2/2017-757)

5 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi uyarınca görevlendirilen, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti verilip verilemeyeceğine ilişkin.(23/1/2015-543)