GÖRÜŞLER

KURUMLARARASI GEÇİş (NAKLEN ATANMA)

Sıra No İndir Kurumlararası Geçiş (Naklen Atanma)
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Şube Müdürü unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekli olan, emekli olduktan sonra Belediyeye memur olarak ataması yapılan personelin, emekli olan memurların atanamayacağı kamu kurum ve kuruluşları emrine naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (24/04/2007- 6891)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Ticaret ve Sanayi Odasında çalışan personelin Devlet memuru kadrosuna  naklen atanıp atanamayacağı hk.  (08.12.2005/19356)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: TRT Genel Müdürlüğünde 2954 sayılı Kanunun uyarınca istihdam edilen personelden yalnız “memurlar” kapsamında olanların 657 sayılı Kanununa tabii memur kadrolarına nakledilebilecekleri hk. (16/06/2006-11997)

4 0

 ÖZET: Devlet memurunun başka bir kamu kurumuna naklen atanma talebi hk. (26/08/2016-5120)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. (11/02/2013-548)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanlarının 657 sayılı Kanunun değişik 74 ncü maddesi uyarınca memur kadrolarına naklen atanmalarının, görev aylığının derece ve kademesinin nazarı itibare alınmayarak kazanılmış hak aylık derece ve kademesi üzerinden yapılması gerektiği Hk. (30.03.1989-4. Sayılı Bülten.5.Sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Engelli aday memurların başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hk. (06.10.2015 - 6254)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Engelli yakını bulunan aday memurun başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hk. (30.11.2015 - 7246)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memurun can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı olarak başka bir kuruma naklen atanıp atanamayacağı hk.( 22/04/2015-2813)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atananların aile birliği mazeretine dayalı olarak başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacakları hk. (08.07.2015 - 4704)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve ilgili Kanun hükmü gereğince beş yıl süreyle başka bir kamu kurum veya kuruluşuna nakli mümkün olmayan personelin doğum sebebiyle kullanacağı aylıksız izin süresinin mezkur beş yıllık sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. ( 19/09/2014-4946)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman jandarma olarak görev yapan personelin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca muvafakat yoluyla başka kurumlara naklen atanıp atanamayacağı ile kendi isteğiyle görevinden çekilmesi halinde 657 sayılı Kanununun 97 nci maddesinde göre bekleme süresine tabi olmadan 92 nci madde kapsamında diğer kadrolara atanıp atanamayacağı hk. (12/12/2016-7299)