GÖRÜŞLER

KARİYER MESLEKLERDE GÖREV YAPAN MEMURA 1 DERECE VERİLMESİ

Sıra No İndir

Kariyer mesleklerde görev yapan memura 1 derece verilmesi

1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan Müfettişlere 5335 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Kanununun 36/A/11 inci maddesi hükmüne göre bir derece  verileceğine ilişkin  (30.12.2005/21636)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 5436 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Mali Hizmetler Uzmanı olarak atanan ….’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 inci madde hükmünden yararlanamayacağına ilişkin (26/06/2008-11280)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükmü gereğince giriş derece kademesine bir derece eklenen Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısının yeterlilik sınavında başarılı olması halinde mezkur Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü çerçevesinde ayrıca bir derece verilip verilemeyeceği hk. (12/03/2015-1839)