GÖRÜŞLER

KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRüşLERİ

Sıra No İndir Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri
1 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Özelleştirilmeden önce kamu kurumu niteliğini taşıyan kuruluşta Ticaret Müdürü olarak görev yapmış olan ilgilinin atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının mümkün bulunduğu hk. (07.01.2003)
2 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce Şef kadrosunda görev yapmış olan personelin, atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan yeniden Şef kadrosuna atanmasının mümkün bulunduğu hk. (17.03.2003)
3 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme eğitimine katılmak için fiili hizmet süresinin değerlendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre geçen sürelerin dikkate alınması gerektiği hakkında(14176, 09/07/2004)
4 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde, muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınması gerektiği hakkında (14423, 12/07/2004)
5 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Maliye Bakanlığında fon saymanı olarak çalışmış ve halen de eğitim uzmanı olarak çalışan ilgilinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda, şube müdürü kadrosuna atanmasının mümkün olduğu hakkında (2295, 21/02/2005)
6 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Hukuk uzmanı unvanında çalışırken istifaen ayrılan ilgilinin, avukat veya hukuk müşaviri kadrosuna, bu unvanları görevde yükselme uyarınca daha önce ihraz etmemiş olması sebebiyle, sınavsız atanmasının uygun olmadığı hakkında (4500, 14/03/2005)
7 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Başkatip ile şef unvanının, aynı hizmet grubunun aynı alt bendinde yer alması sebebiyle, eşdeğer görevler kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup ilgilinin şef unvanlı kadroya mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla atanabileceği hakkında (4369, 16 /03/ 2005)
8 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Meslek yüksek okulu mezunu (tekniker) olarak memur unvanında göreve başlayan ve bilahare lisans eğitimini tamamlayan ilgilinin, tekniker kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği hakkında (4326, 23/03/2005)
9 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan Devlet memurunun, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, başarılı olması durumunda memur kadrosuna atanabileceği hakkında (5638, 01/04/2005)
10 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde amir (yönetmen yardımcısı) pozisyonunda çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle şef kadrosuna nakledilen personelin görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna atanabileceği (5933, 05 /04/2005)
11 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden "Kimyager" unvanı ile mezun ilgilinin unvan değişikliği sınavı ile kimyager kadrosuna atanabileceği hakkında (5933, 05/042005)
12 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan ve halen başka kurumda uzman kadrosunda görevli personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması durumunda şube müdürü kadrosuna atanması mümkün olduğu hakkında (5702, 07/04/2005)
13 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Halen öğretmen olan daha önce araştırma görevlisi olarak çalışmış olan ilgilinin, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı veya APK uzmanı olarak atanmasının mümkün bulunduğu hakkında (6957, 13/04/2005)
14 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kimyager unvanını ihraz etmiş; 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin kimyager kadrosuna görevde yükselme sınavına katılmaksızın, öğretmen olarak görevli olan personelin ise görevde yükselme eğitin ve sınavı ile memur kadrosuna atanabileceği hakkında (5837, 25/04/2005)
15 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Başkatip unvanlı kadronun, şef unvanı ile aynı alt bentte yer aldığı, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve memur görevinin baş katip ve şef unvanlarından daha alt görevler olması nedeniyle belirtilen unvanlarda çalışmış olanların sınavsız olarak alt görevlere atanabilecekleri hakkında (7374, 13/052005)
16 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde takriben 2 yıl süreyle uzman yardımcısı olarak görev yapan ve istifa eden ilgilinin Başkanlığınızda şef unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği hakkında (7469, 24/05/2005)
17 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Şef yardımcısı unvanlı pozisyonda, şefliğe atanmak için gerekli üç yılı doldurmuş olmanıza rağmen, şef unvanlı kadroya atanmamış olan personelin sınavsız şef kadrosuna atanamayacağı hakkında(9868, 31/05/2005)
18 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 18/04/1999 tarihinden önce iki yıllık yüksekokul mezunu olanların şube müdürlüğü sınavları girebileceği ve daire başkanı veya daha üstü kadrolara atanabilecekleri hakkında (12359, 08/07/2005)
19 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Tekniker kadrosuna, teknisyen kadrosunda görev yapan ve meslek yüksek okulu elektrik bölümünden tekniker olarak mezun olan personelin unvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna atanabileceği hakkında (12548, 13/07/2005)
21 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Koruma ve güvenlik grup şefinin sağlık şartlarının elvermemesi nedeniyle unvan değişikliği sınavına girmeden daha alt guruplarda yer alan kadrolara ( memur kadrosuna) atanabileceği hakkında (12485, 18/07/2005)
22 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Vergi Dairesi Müdürlüğünde "icra müdürü" olarak çalışan personelin bu unvanı ihraz etmiş olması sebebiyle, Müsteşarlığınızda "şube müdürü" unvanlı kadroya sınavsız olarak naklen atanabileceği hakkında (12826, 18/07/2005)
23 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Fen memuru (teknisyen) görevini asaleten yürütmüş   olması ve  mevzuatta aranan diğer şartları taşıması  kaydıyla  …………’un memur unvanlı kadrodan  teknisyen unvanlı kadroya   atanması hususunun Kurumunuz takdirinde olduğuna ilişkin (06.09.2006/15170 )
24 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Sözleşmeli statüde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin I sayılı cetvelde yer alan müdür yardımcısı kadrosuna atanmasına ilişkin (12.09.2005/15440 )
25 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Sağlık teknisyeni kadrosunda görevli personelin veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna yada şef kadrosuna atanmasına ilişkin (03.08.2006/16007 )
26 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Fizikçi unvanlı kadrodan mühendis unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu ilişkin (10.08.2006/15961)
27 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti APK Uzmanı olarak görev yapan ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden lisans diploması alan memurun matematikçi kadrosuna sınavsız atanamayacağına ilişkin (22.05.2006/9613)
28 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Atanacağı birimde görev yapma şartına ve diğer hususlara ilişkin ( 9112/22.05.2006 )
29 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Şube müdürü unvanlı kadrodan tekniker unvanlı kadroya atanmanın unvan değişikliği mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, şube müdürünün "tekniker" unvanlı kadroya atanmasının, unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olması halinde mümkün olduğuna ilişkin (12.05.2006/9094)
30 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinde İl Kültür Ve Turizm Müdürü ve İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti bulunmayan personelin 5 ve 6 hizmet bölgelerinde boş Şube Müdürü ve eşdeğer Müdür kadrosu varken 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerindeki söz konusu kadrolara atanamayacağına ilişkin (28.04.2006/5199)
31 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Çukobirlik Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğünde Sigortalı Sözleşmeli statüde Genel Müdür Müşaviri ve Personel Müdürü olarak görev yapmış ilgilinin anılan kurumun Genel Yönetmelik kapsamında olan kurumlar arasında değerlendirilmemesi sebebiyle, kazanılmış hak teşkil etmeyeceğine ilişkin (21.04.2006/3919)
32 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Genelkurmay Genel Sekreterliğinde desinatör unvanlı kadroda istihdam edilen …..'nın Bakanlığınıza tekniker unvanlı kadroya naklen atanmasının unvan değişikliği mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, ilgilinin desinatör unvanlı kadrodan "tekniker" unvanlı kadroya atanmasının, unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olması halinde mümkün olduğuna ilişkin 02/06/2006-10882
33 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Kimya Mühendisi …..'nın, Bakanlığınız İSGÜM Bölge Laboratuar Şefliğinde mühendis kadrosuna naklen atanmasına ilişkin 18/07/2006-14461
34 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığınız …. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ….'nun ayniyat saymanı kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olması halinde atanabileceğine ilişkin 28/07/2006-13100
35 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 2 nci dereceli Gelir Müdürü kadrosunda çalışmakta iken Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro uygulaması sebebiyle kadrosu kaldırılan personelin Hukuk İşleri Müdürü kadrosuna atanmasına ilişkin 20/08/2006-17135
36 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğuna ilişkin 11/09/2006-18665
37 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce tekniker unvanlı kadroda asaleten görev yapmış memurun mevzuatta aranan şartları taşıması ve Kurumunuzun takdiri ile yeniden tekniker kadrosuna atanabileceğine ilişkin 06/10/2006-19261
38 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Üniversitede uzman kadrosunda çalışmakta iken müstafi olan mühendis unvanını ihraz etmiş ilgilinin mühendis pozisyonuna atanmasına ilişkin 01/11/2006-20121
39 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Mühendis, teknisyen ve hemşire unvanlı şahısların Kurumunuzda memur ve dağıtıcı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına memur veya dağıtıcı unvanlı pozisyonlara yapılacak atamaların görevde yükselme mahiyetinde olmaması sebebiyle Kurumun takdirinde olduğuna ilişkin 03/11/2006-19505
40 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapmış olması ve mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanması hususunun Kurumunuzun takdirinde bulunduğuna ilişkin 24/11/2006-22240
41 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Özel kalem müdürü olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan şartları taşımanız kaydıyla, şef unvanlı kadrolara atanmanızın, Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 28/11/2006-22280
43 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce "yazı işleri müdürü" olarak çalışan ….'ın "şef" unvanlı kadroya atanmasının, görevde yükselme niteliğinde bir işlem sayılmayacağından, atamasının Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 14/12/2006-24035
44 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde asaleten görev yaptığınız başmühendis pozisyonunun şube müdürü unvanlı kadroyla aynı hiyerarşik kademede bulunduğuna ilişkin 18/12/2006-24116
45 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız kaydıyla, bu unvanın kazanılmış hakkı olduğuna ilişkin 28/12/2006-23872
46 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesinde bilgisayar öğretmeni iken TEİAŞ Genel Müdürlüğüne memur olarak atandığınızdan bahisle, Genel İdari Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler sınıfına geçişinizin yapılabilmesi, en az orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerektiğine ilişkin 29/12/2006-23898
47 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik sonrası hizmetin hangi bölgede geçmiş sayılacağına ilişkin 22/11/2005-19183
48 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Şef unvanlı kadroda görev yapmakta iken, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne memur olarak atandığınız ve halen aynı Kurumda görev yaptığınızdan bahisle, şef unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin 30/04/2007- 7285
49 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Adalet Bakanlığı Malatya Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan personelin, Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yer almaması sebebiyle, Kurumunuzda açılacak unvan değişikliği sınavına katılamayacağına ilişkin 29/05/2007- 9088
50 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Genel Müdürlüğünüz yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlı kadroda görev yapan personelin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağına ilişkin 28/05/2007- 6239
51 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kaldırılan sıtma eradikasyonu bölge başkanı ve başkan yardımcısı unvanlı kadroların yerine ihdas edilen kadrolara veya daha alt görev kadrolarına atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 21/05/2007- 6458
52 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve halen Kurumunuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde istatistikçi unvanlı pozisyonda çalışan ….'nın, teknik uzman unvanlı pozisyona görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağına ilişkin 17/04/2007- 5431
53 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden biyolog olarak mezun olan ve halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmasötik Botanik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan …'ın, biyolog unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanmasına ilişkin 17.04.2007- 5722
54 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Müdür ve müdür yardımcısı unvanlı kadrolarına yapılacak atamalarda, Bakanlığınıza ait Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan, Kurumunuzda iki yıl çalışmış olma şartının aranıp aranmayacağına ilişkin 05/04/2007- 5325
55 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Aylıksız izin kullanan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olmadığına ilişkin 02/04/2007- 4560
56 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme eğitimi ve sınavına yapılan başvurularda takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesine ilişkin 15/03/2007- 4503
57 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince daha önce ihraz edilen unvanları kazananların hakları saklı olduğu ve değişik unvanlara atanmaya ilişkin 13/03/2007- 2395
58 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi ve sınavına yapılan başvuruların değerlendirilmesinin yapılışına ilişkin 13/03/2007- 4150
59 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce eğitim uzmanı olarak asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranılan şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına girmeden memur unvanlı kadrodan eğitim uzmanı unvanlı kadroya, atanmanız hususunun ilgili kurumun takdirinde olduğuna ilişkin 05/03/2007- 3088
60 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme sınavında hatalı soru olup olmadığına ilişkin iddialarla ilgili olarak, ilgililerin Kurumuna başvurmasının uygun olduğuna ilişkin 28/02/2007 - 2526
61 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kurumunuzda yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, eğitim uzmanı ve şef kadroları için sınavı yedek olarak kazananların, yeni ihdas edilen ve boş bulunan eğitim uzmanı kadrosu ile şef kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin 28/02/2007 - 1863
62 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların 5'inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesinin mümkün bulunduğuna ilişkin 27.02.2007- 2569
63 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Tüketici ve rekabet uzmanı kadrosunda görev yapan ilgilinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin 12.02.2007- 1665
64 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti KİT'lerde başuzman unvanlı kadrodan, şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olanların atanabileceğine ilişkin 12.02.2007- 1360
65 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken memur unvanlı kadroya atanan ilgilinin, biyolog unvanlı kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanamayacağına ilişkin 05/02/2007- 1561
66 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince, daha önce görev yaptığı kurumda şef mühendis olarak görev yapmakta iken Genel Müdürlüğünüze mühendis unvanı ile atanan …'in başmühendis, teknik uzman veya teknik şef pozisyonuna ve önceki kurumunda şef pozisyonunda görev yapmakta iken memur pozisyonuna atanan …'ın ise şef pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin 20/07/2007-12948
67 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında resmi-burslu statüde Bakanlığınız hesabına Ankara Üniversitesi adına ABD'de yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp yurda dönen …'ün, mecburi hizmet yükümlülüğü bitmeden görev süresinin kendiliğinden sona ermesi sonucunda geri kalan mecburi hizmet yükümlülüğünü Bakanlığınızda tamamlayıp tamamlayamayacağına ilişkin 24/09/2007-15331
68 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosunda göreve başlamanıza karşın mühendis kadrosunun sizin için kazanılmış hak teşkil edip etmeyeceği, mühendis kadrosunda göreve başlamanız durumunda, şube müdürü kadrosundaki görevinize devam edip edemeyeceğiniz ve hangi hallerde mühendis kadrosunu kazanılmış hak olarak elde edebileceğinize ilişkin 27/09/2007-15717
69 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 1996-2004 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak çalışan, Ağustos 2004 tarihinde kıdemli üsteğmen rütbesindeyken görevden ayrılan ilgilinin kamu kurumlarında yer alan hangi kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanabileceğine ilişkin 28/09/2007-16138
70 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Muvazzaf askerlik hizmetini dışında 926 sayılı Kanuna tabi olan personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmünden faydalanabileceklerine ilişkin 09/10/2007-16534
71 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı kadrosuna naklen atanan ….'in, Genel Müdürlüğünüzde aday memurlar için düzenlenecek olan eğitim programına tabi tutulup tutulmayacağı; söz konusu personelin önceki Kurumunda tamamladığı adaylık eğitiminin geçerli sayılması durumunda, asil memur olarak atanması işleminin hangi kurumca yapılacağı ve adaylık süresinin hangi tarihten başlatılması gerektiğine ilişkin 18/10/2007-16840
72 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Belediyelerde "A.P.K. Uzmanı" kadrosu ile "Müdür" kadrosunun aynı düzeyde görevler olmaması sebebiyle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaksızın "Müdür" kadrosuna atanmanızın mümkün olmadığına ilişkin 23/10/2007-17011
73 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kendi imkanları ile aylıksız izinli olarak üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışına giden personelden "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınıp alınmayacağı ile mecburi hizmetle yükümlü olup olunmadığına ilişkin 15/11/2007-17620
74 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Kullandığı hastalık izni ve aylıksız izin sebebiyle adaylık eğitimine alınamayan ve adaylık süresinin de sonuna yaklaşan personelin, adaylık süresinin uzatılıp uzatılamayacağına ve hangi şartlarda asli memurluğa atanabileceğine ilişkin 19/11/2007-18774
75 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında uzman olarak çalışıyor iken; … Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Şef" kadrosuna naklen tayin olduğunuzdan ve daha sonra ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı unvanla naklen atandığınızdan bahisle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Kurumunuzda boş bulunan "Uzman" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin 07/12/2007-19763
76 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Başmühendis pozisyonunda görev yapmakta olan ….'ın, şube müdürü ve müdür kadroları için girdiği sınav sonucuna göre atama işleminin sadece adı geçen kadrolar itibarıyla yapılması gerektiği; başmühendis pozisyonundan görevde yükselme mahiyetinde olmayan diğer kadrolara atanabileceğine ilişkin 26/12/2007-20252
77

Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti

Şube müdürü kadrosunda görev yapan …'in, başka birimde şube müdürü kadrosunda görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin 31/12/2007-20430
78 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme sınavının sonucu ilan edilmeden sorulara itirazın ve bu itiraz sonucu soruların iptalinin mümkün olup olmadığına ilişkin 28/12/2007-20663
79 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Yıllık izinlerin saatlik izin olarak kullandırılması, Akademik uzman kadrosu ile APK uzmanı unvanlı kadronun aynı düzeyde olup olmadığı ve eğitim uzmanı unvanlı personelin "İl Müdürü", "İl Müdür Yardımcısı" veya "Daire Başkanı" unvanlı kadrolara ve muhasebeci olan personelin "Şef" kadrosuna, şef olan personelin de "Muhasebeci" kadrosuna atanıp atanamayacaklarına ilişkin 18/01/2008-304
80 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Aday orman muhafaza memuru olarak görev yaparken Orman Fakültesini bitiren ilgilinin aday memurlukla ilgili eğitimleri başarıyla tamamlayıp asli memurluğa atanması halinde, unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olduğuna ilişkin 27/06/2008-11753
81 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre başarılı hizmetlerinizden dolayı Belediye Encümeni kararıyla verilen ikramiyenin unvan yükselmesi puanlamasında 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde düzenlenen ödül kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin 31/12/2008-23446
82 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti "Vergi Denetmeni" unvanını ihraz etmiş olan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan kişinin, "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde yer alan "Şube Müdürü" unvanlı kadroya ve bu kadroyla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan açıktan atama mevzuatına uyulmak suretiyle atanması kurumun takdirinde olduğuna ilişkin 31/12/2008-23052
83 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti "savunma uzmanı" unvanı ile "şube müdürü" unvanın aynı düzeyde görevler olarak değerlendirilmemesi sebebiyle, sınav yapılmaksızın söz konusu unvana atanmanızın mümkün olmadığı, ancak; daha önce görev yürüttüğünüz kurumda, "şube müdürü" unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmadan, adı geçen unvana atanmanızın Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 25/12/2008-23289
84 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Unvan değişikliği sınavı sonuçlarının, sadece sınavı yapan Kuruma ait personelden unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için geçerli olması sebebiyle, diğer kurumun sınavı esas alınarak mühendis kadrosuna atama yapılamayacağına ilişkin 26/12/2008-22794
85 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Asaleten "Belediye Başkanı" olarak görev yapmış olan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan "Tapu Sicil Müdür Yardımcısı" kadrosuna atanmasının Kurumun takdirinde bulunduğuna ilişkin 26/12/2008-22052
86 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Lise mezunu olarak memuriyete başlayan, daha sonra hukuk fakültesini bitirerek avukatlık stajınızı tamamlamak için memuriyetten istifa eden ve avukatlık stajını tamamlayan kişinin, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanmasının mümkün bulunduğuna ilişkin 16/11/2008-19657
87 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daimi işçi statüsünde elektrik teknisyeni olarak çalışan bilahare veri hazırlama kontrol işletmeni olan kişinin işçilik statüsündeki unvanının görevde yükselme "açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceğine ilişkin 21/11/2008-20856
88 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti "hemşire" unvanlı kadrodan, "mühendis" unvanlı kadroya atanabilmek için ilgili bakanlıkların yönetmeliklerinde adı geçen unvana atanmak için aranan şartları taşımanın yanında unvan değişikliği sınavında da başarılı olması gerektiğine ilişkin 24/10/2008-19139
90 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti "Belediye Başkan Yardımcısı" kadrosunda asaleten görev yapan ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıyan personelin "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü" kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanabileceğine ilişkin 22/08/2008-16485
91 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Yurtdışında yüksek lisans eğitimi için gönderilmesi nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personelin, uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin 11/07/2008-13226
92 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Asli memurluğa atananların unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olduğuna ilişkin 27/06/2008-11753
93 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Halen istisnai memuriyet niteliğindeki bir kadroda görev yapan personelin öğrenimle ihraz etmiş bulunduğu unvana, unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın genel hükümlere göre atanmasının mümkün bulunduğu, daha önce istisnai memuriyet niteliğindeki bir kadroda veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi uzman, araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak görev yapan ve halen memur olarak çalışan personelin, öğrenimle ihraz etmiş bulundukları unvanlara, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanmalarının, doktora öğrenimini bitirmiş olmaları kaydıyla mümkün olduğu; aksi takdirde, ilgililerin söz konusu unvanlı kadrolara atanabilmeleri Kurumlarınca yaptırılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları gerektiği hk. (13/10/2015)
94 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Öğretmen kadrosunda görevli personelin psikolog kadrosuna atanması için bu unvanla ilgili aranan öğrenim ve diğer şartları taşıması ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması gerektiğine ilişkin 10/06/2008-10998
95 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulduktan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almış olanların atamasının yapılabileceğine ilişkin 10/06/2008-10001
96 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti İl Özel İdaresinde "İdari hizmetler grubu"nda yer alan "ayniyat saymanı" unvanlı kadronun "Yönetim hizmetleri grubu"nda düzenlenen "şef" unvanlı kadroyla aynı düzeyde bir görev olmadığına ilişkin 30/04/2008-8050
97 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Sivil savunma uzmanı unvanının Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı ve eğitim uzmanı unvanlarıyla aynı düzey görev olarak değerlendirilebileceği ve söz konusu unvanlı kadrolar için aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın, sivil savunma uzmanı unvanlı kadrodan Talim Ve Terbiye Kurulu Uzmanı veya eğitim uzmanı unvanlı kadrolara atanması hususunun Bakanlığın takdirinde olduğuna ilişkin 10/01/2008-21036
98 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarının aynı düzeyde görevler olduğu değerlendirilmekle birlikte, daha önce VHKİ kadrosunda görev yapan, halen memur kadrosunda çalışan personelin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmasının, söz konusu unvanlı kadroya atanabilmek için aranan hizmet süresi ve diğer şartları taşıması kaydıyla, mümkün olduğuna ilişkin 10/03/2008-2594
99 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Müezzin kayyım unvanlı kadroda çalışan ve Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre … iline imam hatip olarak yerleştirilen kişinin bahsedilen kadroya naklen atanmasının, Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 19/03/2008-4129
100 Kamu Personelinin Eğitim, Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliğiyle İlgili Görüşleri Uçak Bileti Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde binbaşı, yüzbaşı, teğmen, üsteğmen gibi rütbelerde görev yapmış olanların hangi kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabileceklerine ilişkin.26/03/2009-3247