GÖRÜŞLER

KAMU HİZMETLERİNE ALINMAYA İLİşKİN GÖRüşLER

Sıra No İndir Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler
1 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Aday memurken istifa eden kişinin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların II sayılı cetvelde bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına Kamu Personel Seçme Sınavına girmeksizin atanmasının mümkün olmadığı hk. (28.03.2003)
2 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terör eylemleri nedeniyle, şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya, malul olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı hakkında (9003, 20/06/2005)
3 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti ÖSYM yapılan ilanlarda geçerli tüm KPSS sınavlarını kapsayacak şekilde ilana çıkılması gerektiğine ilişkin (11713, 21/06/2005)
4 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti ÖSYM'ce memur olarak yerleştirilen ve aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin farklı sınav sonucuna göre yeniden yerleştirilmesi hususunsa ilişkin (15448, 23/08/2005)
5 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memuru kadrolarına ilk defa Devlet memuru olarak atama yapılabilmesi; ihtiyaç duyduğunuz kadrolara mer-i mevzuat çerçevesinde açıktan atama izni almanızı müteakip, bu kadroların ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek KPSS yerleştirme kılavuzuyla ilan edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır (15662, 31/08/2005)
6 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 2002 KPSS sonucuna göre ………… Müsteşarlığı emrine yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan adayın, bu sefer 2004 KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirildiği Kurumunuz Mühendis kadrosuna, ……………. Müsteşarlığı ile Kurumunuzun muvafakati ve yerleştirildiği kadronun diğer niteliklerini de taşıması kaydıyla, genel hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde atanmasının mümkün bulunduğu (15764, 01/09/2005)
7 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 2005 KPSS sınavına girdiğiniz tarihte mezun veya mezun olabilecek durumda olması gereken fakat mezun olmamakla birlikte müracaat üzerine yerleştirilenlerin atamasının yapılamayacağına ilişkin(15762, 01/09/2005)
8 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 2005 KPSS Yerleştirme kılavuzunda yer alan "M.E.B.'den onaylı bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak" şartı hakkında (16021, 07/09/2005)
9 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Memuriyette bulunup bilahare Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yeniden bir göreve atanma talebinde bulunanların memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına ilişkin (23.02.2006 /2684)
10 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 2004 KPSS'ye ön lisan seviyesinde giren kişinin 17 Eylül 2006 yapılacak KPSS sınavına orta öğretim seviyesinden giremeyeceğine ilişkin (08.05.2006/7811)
11 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya yerleştirilen ilgilinin atamasının yapılması gerektiğine ilişkin (28.04.2006/6204)
12 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kendi istekleri ile istifa etmiş 3269 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin, KPSS'den muaf tutularak yerleştirmelere müracaat edip edemeyeceklerine ilişkin (27.04.2006/5724)
13 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS A ve B grubu yerleştirmelerinde yer alan yaş şartlarına ilişkin (21.04.2006/7055)
14 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kamu kurum ve kuruluşlarına memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranılan 18 yaş şartına ilişkin 14/12/2006-23559
15 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memuru iken KPSS sınavına girmiş ÖSYM'ce yerleştirilen kişinin kurumların muvafakati ile naklen geçebileceğine ilişkin 14/12/2006-24283
16 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kariyer meslek sınavlarına girişte aranılan 30 yaş sınırının kaldırılmasının kurumsal mevzuatlarda değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin 08/12/2006-23217
17 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kurumunuzda avukatlık ruhsatını haiz olanların yapılacak hazine avukatı sözlü sınavına katılabileceği değerlendirildiğine ilişkin 11/12/2006-22924
18 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca memur olarak çalışan personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli pozisyonlara atanmasına ilişkin 28/11/2006 -22404
19 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Memur olarak çalışmakta iken istifa edip ayrılan ve KPSS sınavına girerek ÖSYM'ye müracaat eden adayların yerleştirmelerine ilişkin 05/12/2006-22947
20 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS sınavına girmiş olan adayının ÖSYM'ce yerleştirmelerinde yabancı dil bilme şartına ilişkin 13/11/2006-21718
21 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Vatandaşın herhangi bir kamu kurumunda durumuna uygun bir işe atanması talebine ilişkin 11/09/2006-18577
22 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde çalışmakta iken istifa ederek ayrılan personelin Devlet memuru kadrosuna atanamayacağına ilişkin 17/04/2006-5569
23 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 399 sayılı KHK'ye göre kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin 07/06/ 2006 -10191
24 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 5620 sayılı Kanun çerçevesinde şoför, traktör sürücüsü ve gıda işçisi unvanlı geçici işçilere hangi statü ve unvan teklif edileceğine ilişkin 12/07/2007- 11741
25 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 5620 sayılı Kanun çerçevesinde büroda çalışmayan şoför, kaloriferci ve tesisatçı unvanlı geçici işçilerin hangi unvan ve ücret teklif edileceğine ilişkin 02/07/2007- 11287
26 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KİT'lerdeki işçi statüsündeki personelin sözleşmeli statüye KPSS sınavıyla atanabileceğine ilişkin 26/06/2007 - 11540
27 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memuru olan ve (A) grubu kadrolar (kariyer mesleklere atanmak isteyen) adayların "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" KPSS'ye girmesini müteakip, (A) grubu olarak nitelenen kadrolar için ilgili kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavına girmesi ve başarılı olması halinde mümkün olduğuna ilişkin 20/06/2007- 9823
28 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS Nitelik Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar lisans, önlisans ve ortaöğretim olarak belirlenmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları hizmet ihtiyaçları çerçevesinde bu koşullara ek olarak Nitelik Kod Kılavuzunda özel koşullar arasına "Konusuyla ilgili alanlarda yükseklisans diploması olmak" şartının konulamayacağına ilişkin 09/ 05 / 2007- 8128
29 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti İstifa etmiş bir devlet memurunun belediyede 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranları aşmamak kaydıyla açıktan atama izni alınmadan …. 'nın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde durumuna uygun bir kadroya atanabileceği, ancak mezkur oranların aşılması durumunda ise İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiğine ilişkin 08/05/2007- 7086
30 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Aday öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa ettiğinizi belirterek, KPSS'ye katılarak yapılan yerleştirme işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadrolarına atanıp atanamayacağınıza ilişkin 04/05/ 2007- 7085
31 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti İşçi statüsünde görev yapmakta olan ilgili adayın, Bakanlığınız emrinde yerleştirildiği kadroya atanmasının yerleştirildiği kadronun diğer şartlarını da taşıması kaydıyla mümkün bulunduğuna ilişkin 30/ 04/ 2007- 7501
32 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Çıraklık Okulu Metal İşleri Bölümü mezunu ayrıca Açıköğretim Lisesini bitiren kişinin KPSS yerleştirmelerinde Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü mezunu adayların tercih edebilecekleri kadrolara başvuru yapıp yapamayacağına ilişkin 30/ 04/ 2007- 6044
33 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde istisnai memur kadrolarına atananların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına ilişkin 20/04/2007 - 5974
34 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti A grubu kadrolar olarak tanımlanan Belediye Müfettiş Yardımcısı kadrolarına A grubu kadrolar için yapılan KPSS'ye katılan adaylar arasından atama yapılacak kadronun 20 katından fazla olmamak üzere ilgili kurumlarca belirlenecek sayıda adayın çağrılarak, ilgili Belediyelere ait Teftiş Kurulu Yönetmeliklerinde belirtilen usule uygun olarak giriş sınavının yapılması gerektiğine ilişkin 20/04/2007- 6815
35 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KİT’lerde sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş kişinin KPSS sınavına girmeden sözleşmeli olarak atanamasının mümkün olmadığı hk.  09/04/2012 – 6566
36 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS (A) grubu kadrolardan Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı ile Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavı sonuçlarına göre yedek aday olarak ilan edilenlerin, ilgili Yönetmeliklerde sınavların müteakip sınavlara kadar geçerli olduğu hususunda düzenleme yapılmış olması kaydıyla, sınav başarı sıralamasına göre atanmalarının mümkün bulunduğuna ilişkin 05/04/2007-5882'
37 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapan …ın Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olarak atanıp atanamayacağına ilişkin 26/06/2007-11482
38 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Askerlik Şubesi Başkanlığında görevli iken 23 üncü dönem milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden ancak milletvekilliğine aday olamayan …' un seçim sonuçları açıklanmadan tekrar atanıp atanamayacağına ilişkin 17/07/2007-12573
39 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Daha önce Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmış olup, halen ….. Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelin … Belediyesi emrine naklen müfettiş olarak atanamayacağına ilişkin 25/07/2007-13158
40 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Sözleşmeli stüdyo ve film yapım elemanı olarak görev yapmakta iken istifa eden ….'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde Bakanlığınızda münhal bulunan VHKİ kadrosuna atamasına ilişkin 02/08/2007-14054
41 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan ve bu statüden istifa edenlerin geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesi hükmüne tabi olmaksızın, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonlara atanabilmelerinin mümkün bulunduğuna ilişkin 03/08/2007-14145
42 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam eden Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ilişkin 24/08/2007-15240
43 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine sebep olan suçtan Suluova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildiğinden bahisle ilgilinin tekrar memur olarak atanıp atanamayacağına ilişkin 27/08/2007-15368
44 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Asli Devlet memurluğuna atanan aday memurların en geç bir ay içinde yemin etmeleri ve yemin belgelerini imzalamaları gerektiğini belirterek asalet onayının teklif edildiği tarihte görevde olan ancak onaylandığı tarihte doğum, askerlik ve benzeri sebeplerle kanuni izinlerini kullanmakta olan personelin atama onayının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin 03/09/2007-14526
45 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Türkiye' de çalışma izni olan Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu bir yabancının …. Büyükşehir Belediyesinde Başkan danışmanı olarak istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin 17/09/2007-16201
46 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin hizmete alınmasının sınav şartına bağlandığından bahisle, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mütercim-tercüman, tercüman unvanlı pozisyonlara atanmada sınav şartından muafiyet tanınmasının mümkün olup olmadığı, mevcut sözleşmeli personelin gelecek yıl istihdamında sınav yapılıp yapılmayacağına ilişkin 24/09/2007-14559
47 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Anadolu Ticaret Meslek Lisesi "Bilgi İşlem" bölümünün 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer almadığı, dolayısıyla da "Teknisyen" unvanını kullanamayacaklarına ilişkin 27/09/2007-16377
48 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Milli Eğitim Bakanlığında "öğretmen" olarak 4 yıl 10 ay çalıştıktan sonra istifa eden ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında "matematikçi" veya "öğretmen" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin 08/10/2007-16541
49 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile istifaen bu görevlerden ayrılmış olanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kariyerleri ya da öğrenim durumlarıyla ilgili görevlere atanabilmek için KPSS'ye girmelerine engel bir düzenleme de bulunmadığından, söz konusu Sınav sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve yerleştirilmesi yapılan adayların mezkur Kanunun 74 ve 97 maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak yerleştirildikleri kurumlarca atamalarının yapılabileceğine ilişkin 19/10/2007-17562
50 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi ve kadro ve pozisyonlardan nitelikleri arasında (3047)"Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak." şartı aranan kadro ve pozisyonlara ilişkin 19/10/2007-17097
51 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Sözleşmeli teğmen olarak atanan ve 30/08/2007 tarihinde sözleşmesini uzatmayarak görevinden ayrılan kişinin, … Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin 31/10/ 2007-17523
52 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına Stajyer Sanatçı olarak atanıp atanamayacağına ilişkin 23/11/2007-19449
53 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Genel Müdürlüğünüzde, kapsamdışı işçi statüsünde çalışan bir kısım personelin, Kuruluşunuzca yapılacak bir sınavla 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan öğrenim durumlarına uygun pozisyonlara atanıp atanamayacaklarına ilişkin 06/12 / 2007-20100
54 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Mahalli idarelerin kendi yaptıkları sınavlar ile memuriyete başlayanların geçerli KPSS esas alınarak yeniden yerleştirmelerine ilişkin 19/09/2007-16084
55 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/a maddesi uyarınca sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin Kuruluşunuzda bir göreve yeniden ancak KPSS sınav sonucu ile genel hükümler çerçevesinde atanabileceğine ilişkin 03/03/2008-3236
56 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda ön lisans öğrenimi (iki yıllık) mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36-II maddesi uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında "teknisyen" veya "tekniker" olarak istihdam edilmesinin mümkün olmadığına ilişkin 16/05/2008-9434
57 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Memuriyete girdiği özürlü sınavı iptal edilen başka kuruma naklen geçmiş personele iptalin uygulanmasına ilişkin 06/06/2008-11048
58 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu emrinde görev yapmakta iken 23 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olmak için 08/05/2007 tarihinde istifa eden, ancak listelerde yer almaması sebebiyle göreve iade talebinde bulunan ....'un tekrar göreve başlatılıp başlatılamayacağına ilişkin 07/08/2007-14164
59 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Hemşire kadro ve pozisyonlarına kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde Hemşirelik programları yanında Sağlık Memurluğu programlarından mezun olanların da tercihte bulunabileceklerine ilişkin 11/09/2007-14319
60 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa eden bu dönem içinde tutuklanan ilgilinin 298 sayılı Kanunda öngörülen yasal başvuru süresi boyunca tutukluluk hali ve bu süre boyunca yasalarla memurlara tanınan haklarının askıya alınması sebebiyle, tutukluluk halinin sona ermesini müteakip süresi içinde müracaat etmiş olması halinde 298 sayılı Kanun ek 7 inci maddesi hükmünden yaralanabileceğine ilişkin 16/07/2008-8049
61 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanun uyarınca 1997 de yapılan memuriyet sınavını kazanan ve ataması yapılan ancak göreve başlamayan kişinin 657 sayılı Kanunun 92 maddesinden faydalanamayacağına ilişkin 05/12/2008-22707
62 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuzdaki "Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak" şartı aranılan Memur pozisyonuna yerleştirilen bir adayın halen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olması ve ön lisan diploması olmaması sebebiyle atamasının yapılamayacağına ilişkin 19/02/2009-3394
63 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS 2008/4 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Memur kadrosuna yerleştirilen adayların Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa ilgili kadrolar için aranılan ve KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen özel şartları taşımaları halinde yerleştirildikleri kadrolara atanmaları gerektiğine ilişkin 19/02/2009-2793
64 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS sınavından sonra öğrenim seviyesi değişen, geçerli sınav esas alınarak ataması yapılan adayın başvuru sırasında yeni öğretim seviyesinin bildirmemesi neticesinde intibakının yapılması ve diploması ile görevde yükselme sınavlarına başvurmasına ilişkin 19/02/2009-2794
65 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapanların geçerliliği devam eden bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadro ya da sözleşmeli pozisyonlara müracaat edebilecekleri, yerleştirilen adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadan kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri, ayrıca ÖSYM Başkanlığınca yapılan 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirilmesi yapılanların, aynı KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca Başkanlığımız adına yapılacak KPSS Yerleştirme işlemlerine ya da ilgili kurumlar adına bu Başkanlıkça yapılacak sözleşmeli personel yerleştirme işlemlerine başvurmalarının mümkün bulunduğuna ilişkin 16/02/2009-3219
66 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Programı mezununun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aldığı lisans denklik belgesi çerçevesinde tercih yapabileceğine ilişkin 06/01/2009-24032
67 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Ziraat Mühendisliği lisans programı Tarım Ekonomisi alt programından mezun olan adayların, hem "Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak" hem de "Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak" şartı aranılan kadroları tercih edebilmeleri mümkün olduğundan, ilgilinin Devlet memuru olmaya ilişkin genel şartlar ile varsa tercih kılavuzunda yer verilen ve yerleştirildiği kadro için aranılan diğer özel şartlara da sahip olması durumunda atamasının yapılması gerektiğine ilişkin 12/02/2009-2706
68 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti En son öğrenim düzeyleri olan ortaöğretim/önlisans seviyesinden B grubu kadrolar için yapılan KPSS'lere katılan adayların bu sınavın geçerlilik süresi bitmeden lisans seviyesinden mezun adaylar için yapılacak KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavına girmeleri halinde, ortaöğretim/önlisans düzeyinden katıldıkları KPSS sonuçlarının, yeni öğrenim düzeyleri olan lisans seviyesinden yapılacak KPSS B grubu sınav tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin 13/02/2009-2724
69 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen …Genel Müdürlüğü personelinden bazılarının eğitim süreleri dolduktan sonra hastalık raporu beyan ederek eğitimlerine devam eden ilgililer hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiğine ilişkin 23/05/2008-8212
70 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Malullük aylığı alanların 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde yeniden memuriyete atanabileceklerine ilişkin 26/08/2008-15689
71 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçilmeden önce Anadolu….Lisesi olarak isimlendirilen okulların hazırlık sınıflarının bugün ilköğretime dahil edilen ortaokul kısmında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dil hazırlık eğitimlerini söz konusu okulların ortaokul kısmında görerek başarılı olduğunu belgelendiren adayların KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde nitelikleri arasında "İngilizce bilmek" şartı aranılan kadro ve pozisyonlara başvurmalarının mümkün olduğuna ilişkin 09/09/2008-17198
72 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kamu iktisadi teşebbüslerine hizmet alımı yolu ile personel alınmasına ilişkin 10/09/2008 -16904
73 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Topçu Kıdemli Üsteğmen" olarak görev yapmakta iken görevinden ayrılan kişinin kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde "Yönetim Hizmetler Grubu"nda düzenlenmiş olan "Şef" ve "Amir" ile adı geçen unvanlı kadrolarla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla atanabileceğine ilişkin 04/04/2008-6125
74 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memurlarının asaleten atandıktan sonra 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi pozisyonlara atanabilecekleri, adaylık süreci tamamlanmadan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi pozisyonlara atanamayacakları  hk.  17/05/2012 – 7254
75 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti

Türk Ceza Kanununun 86/1 maddesi gereği kasten yaralama suçundan bir yıl hapis cezasıyla cezalandırılan ve bu cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi kapsamında ertelenen ilgilinin yedek olarak başarılı olduğu sınav sonucuna göre atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında. 30/12/2011 - 23120

76 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti

5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı alanların Devlet memuru kadrolarına atanabilecekleri hakkında. 26/9/2011 - 18828

77 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden şahısların kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görevli personelin eş durumu nedeniyle başka kurumlara naklinin yapılamayacağı hakkında.11/6/2012 - 10949
78 Kamu Hizmetlerine Alınmaya İlişkin Görüşler Uçak Bileti Olağanüstü hal döneminde; memur olarak çalışmaktayken merkezi yerleştirme işlemleriyle bir KİT’e sözleşmeli olarak atanma hakkı kazananların istifalarının sonuçlanmasının beklenilip beklenilmeyeceği ve KİT personelinden istifa etmek isteyenlerin durumu hk. (09/09/2016- E.5453)