GÖRÜŞLER

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE GÖREV YAPAN MEMURUN İNTİBAKI

Sıra No İndir

Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan memurun intibakı

1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda hemşire unvanı ile çalışılan hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (03/04/2012-5918)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daha önce uzman çavuşlukta geçen hizmet yıllarına ait sicil notlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkra hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (29/07/2013-13119)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kalkınmada 1 inci derece öncelikli yörelerde geçici görevli personelin aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesinden yararlanmasının mümkün bulunmadığı hk. (01/03/1994-9.Bülten. 46.Sayfa)

4 0

ÖZET: Öğretmenin kalkınmada öncelikli yörelere eş durumu sebebiyle atanması halinde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hk.(09/10/2013-20230)

5 0

ÖZET: Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eğitim Denetmeni olarak görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında her iki yıl için bir kademe verilip verilmeyeceği hk.(26/09/2013-13274)

6 0

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen iken, 632 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçen öğretmenlerden kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek  kademe ilerlemesinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. (21/04/2017-2408)

7 0

ÖZET: Kendi isteğiyle talepte bulunmak suretiyle ve Kurumca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek ataması yapılanlar ile hakkındaki disiplin soruşturması sebebiyle resen ataması yapılanlar ile aday memurun  657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hk. (05/11/2015-6797)