GÖRÜŞLER

KADRO VE POZİSYON REJİMİNE İLİşKİN GÖRüşLER

İndir Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kalkınma Ajanslarında istihdam edilecek sürekli işçilerin İŞKUR üzerinden temin edilmesi gerektiği hakkında
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti KPSS sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen ancak başka bir kurumda görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli personelin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerini yenilemeyeceklerine ilişkin olarak halen çalıştıkları kuruma dilekçe vermeleri halinde, atamalarının yapılabileceği hakkında (25/10/2018-7013)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, senelik izinleri, geçişten sonra mezuniyetleri değişen personelin unvan değişikliği, bir üst ücret skalasına geçiş yapıp yapamayacağı ile yer değişikliği talepleri hakkında (19/10/2018-6861)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Üniversite bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli avukat istihdam edilip edilemeyeceği ile istihdam edilmesi mümkün ise bunlara ödenecek vekalet ücreti hakkında (05/11/2018-7187)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personelin eş durumu gerekçe gösterilerek geçici görevlendirilmesinin yapılamayacağı hakkında (16/10/2018-9780)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti "Birimler arası aktarma" ifadesinden neyin anlaşılması gerektiği hakkında (06/11/2018-7224)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Kapanan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer meslek mensuplarının geçişi hakkında 801/11/2018-71129)
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Süresi içinde sözleşmesini yenilemeyeceğine ilişkin yazılı beyanda bulunanlarının bu durumunun “fesih” olarak nitelendirilemeyeceği ve 1 yıllık bekleme yasağına tabi olmadan tekrar atanmalarının mümkün olduğu hakkında
Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanıp uygulanamayacağı hakkında