GÖRÜŞLER

İZİN

Sıra No İndir İzin
1 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim üyesine 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (23/07/2013-11687)

2 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanlarının, aylıklı izinli ve aylıksız izinli olarak yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda görevlendirilmelerinin bitimine müteakip yeniden görevlerine başlamaları halinde yıllık izin kullanabilecekleri hk. (19/01/2011-195)

3 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (10/7/2014-3512)

4 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Eşi vali yardımcısı olarak görev yapan öğretim elemanına 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (15.01.2016 - 240)

5 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (17/3/2017-1627)