GÖRÜŞLER

İSTİSNAİ MEMURİYET


Sıra No İndir İstisnai Memuriyet
1 İstisnai Memuriyet Uçak Bileti

ÖZET: İstisnai memurluklara atanma, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atanma   ve  istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde  bekleme süreleri hk.(25.7.1995-12 sayılı bülten, 18. sayfa)

2 İstisnai Memuriyet Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde istisnai memur kadrolarına atananların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları hk. (20/04/2007  - 5974 )

3 İstisnai Memuriyet Uçak Bileti

ÖZET: İstisnai memuriyet kadrolarına atananlar hakkında asalet tasdiki uygulamasının yapılamayacağı ve bu memurların aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde de adaylık hükümlerine tabi tutulamayacağı hk. (10/09/2008-17599)

4 0

ÖZET: İstisnai memur statüsünde çalışan memurun, Üniversitede 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan kadrolara naklen atanmasının halen çalışmakta olduğu kurum ile Üniversite tarafından tesis edilecek muvafakat işlemleri çerçevesinde mümkün bulunduğuna ilişkin. (26/06/2008-12061)

5 İstisnai Memuriyet Uçak Bileti

ÖZET: Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken istifa eden bir personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan Devlet memuriyetine dönemeyeceği hk. (29/09/1993-8.Bülten.24.Sayfa)

6 İstisnai Memuriyet Uçak Bileti

ÖZET: İstisnai memuriyette geçen sürenin memurun kazanılmış hak aylığı ile yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(15/01/2015-248)