GÖRÜŞLER

GÖREVDEN UZAKLAşTIRMA

Sıra No İndir Görevden Uzaklaştırma
1 Görevden Uzaklaştırma Uçak Bileti

ÖZET: Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/04/2009-5638)

2 Görevden Uzaklaştırma Uçak Bileti

ÖZET: İşlediği bir suçtan dolayı hakkında adli soruşturma yürütülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan memurun yargılanması neticesinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ve görevine iade edilmesi  halinde görevden uzaklaştırıldığı dönemde maaşından kesilen 1/3 bölümünün geri ödenip ödenemeyeceği hk. (6/9/2016-5363)

3 Görevden Uzaklaştırma Uçak Bileti

ÖZET: Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hk. (10/11/2016-6621)

4 Görevden Uzaklaştırma Uçak Bileti

ÖZET: Teşebbüs müfettişlerinin, bağlı ortaklıklarda görevli personeli görevden uzaklaştırma yetkisinin bulunup bulunmadığı hk .( 17/01/2018- E.429 )