GÖRÜŞLER

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Sıra No İndir Geçici Görevlendirme
1 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun uyarınca yapılan geçici görevlendirmenin Başkan onayıyla yapılıp yapılmayacağı hk. . (05/11/2010-20994)

2 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına  göre yapılan geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği hk. (04/05/2011-7513)

3 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında söz konusu Kurumların teşkilat kanunlarında yer alan hükümlerine istinaden yapılan görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. (26/04/2011-6632)

4 0

ÖZET: Aday memurun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin (09/10/2007-17191)

5 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Aday memurların başka bir kurumda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk.. (06/12/2012- 18986)

6 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hk. (19.Bülten-39. Sayfa)

7 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenilmesi gereken Devlet Personel Başkanlığının görüşünün hangi kurum tarafından talep edileceği ve talep yazısında ayrıntılı olarak gerekçe bildirilmesi hk. (07/10/2016 – 5975)

8 Geçici Görevlendirme Uçak Bileti

ÖZET:  6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve beş yıl nakil yasağına tabi olan personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında geçici olarak görevlendirilmesi hk. (02.04.2015 - 2229)