GÖRÜŞLER

DİĞERLERİ

Sıra No İndir Diğerleri
1 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Yüksek lisans programı derslerine devam edebilmek için devlet memurlarına mesai saatleri içerisinde izin verilip verilemeyeceği hususunda. (04/01/2016-24)
2 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve emzikli bayanlar ile engelli kamu görevlilerine Valiliklerce  verilen idari izin hakkından % 40 oranının altında raporu bulunan personelin yararlanıp yararlanamayacağı hk. (16/03/2015-1890)
3 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Diyabet gibi kronik hastalığı bulunan memurlara çok sıcak havalarda idari izin verilip verilmeyeceği hk.( 27/10/2016-6269)
4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memurun dernek üyesi veya yöneticisi olması hasebiyle düzenlenen toplantı, seminer vb. faaliyetlerde görev alması halinde çalışmış olduğu kurumu tarafından ne şekilde izin kullandırılacağı hk. (30/03/2015-2154)