GÖRÜŞLER

DİĞER MALİ HAKLAR

Sıra No İndir Diğer Mali Haklar
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: … Belediyesinde Veteriner Hekim olarak görev yapmaktayken müracaatta bulunmadan askere gitmesi sebebiyle görevine son verilen ve askerlik bitiminde yeniden tayin edilmesi talebinin reddedilmesi sonucu idare Mahkemesinden iptal kararı alması üzerine Doktor kadrosuna atanan …'e, göreve başlatılma talebinde bulunduğu tarih ile fiilen göreve başladığı tarih arasında geçen sûre için maaş ve diğer özlük haklarının verilip verilmeyeceği hk. (20.06.1991-6 sayılı bülten, 22. sayfa)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı Cetvelde yer alan unvanlarda görev yapan ve söz konusu KHK gereği maaşı ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden hesaplanan personelin, hastalık izin sürelerinin 7 günü aşması halinde 657 sayılı Kanunun 152 maddesine istinaden ücretlerinden bir kesinti yapılıp yapılmayacağı hk.(01.07.2013-8574)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memurun, kıdem aylığı hesabına esas olan gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı hk. (02.07.2013-9696)

4 0

ÖZET: Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan ilgili personelin, Tarım İl Müdürlüğüne naklen atandığı sırada raporlu olduğu, raporun bitim tarihi olan 23.10.2000 tarihinde göreve başlamadan tekrar rapor aldığı belirtilerek, birinci raporun bitim tarihi olan 23.10.2000 tarihi ile ikinci raporun bitiş tarihi olan 23.12.2000 tarihleri arasındaki maaşının eski Kurumu tarafından kadro tasarrufundan ödenmesi gerektiği hk. (28.11.2000-20.Bülten-5.sayfa)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yurt dışına  Ekonomi Müşaviri olarak sürekli görevle atanan memurun yurt içinde kanser tedavisi görmesi halinde hastalık izni süresince ilgiliye yapılacak maaaş ödemesi hk. (04/05/2015 – 2984)