GÖRÜŞLER

DERS GÖREVİ

Sıra No İndir Ders Görevi
1 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarına vakıf üniversitelerinde ders görevi verilip verilmeyeceği hk.(13/10/2014-5459)

2 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen LYS-LGS hafta sonu kursunda ders verip veremeyeceği hk. (26/01/2016-496)

3 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun Belediyeye bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında öğretici olarak görev yapıp yapamayacağı hk. (09/02/2016-827)

4 0

ÖZET:Devlet memurunun özel sürücü kurslarında ücret karşılığında ders verip veremeyeceği ile halk eğitim müdürlüklerinde ve diğer özel kurumlarda hafta sonu sonları ve mesai saatleri haricinde ders verip veremeyeceği hk. (02/11/2016-6424)

5 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği hk.(23/03/2016-1844)