GÖRÜŞLER

ÇEKİLME

Sıra No İndir Çekilme
1 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Çekilme talebinde bulunan memurun bu talebinden vazgeçmesi durumunda yapılacak işlem hk.(1.10.1998- 15 sayılı bülten, 31. sayfa)

2 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET : Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevin kesintisiz 10 gün terk edilmesindeki sürenin hesabında hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması gerektiği hk. (21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)

3 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk.(09/01/2015-115)

4 0

ÖZET: Sokağa çıkma yasağı sebebiyle görevine gelemeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılamayacağı hk. (29/04/2016-2641)

5 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru hakkında gaiplik kararı verilene kadar hizmet ilişkisinin askıda kabul edilmesi gerektiğine ilişkin.(31/10/2013-20710)

6 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izin bitiminde görevine başlamayan memurun çekilmiş sayılması için 10 günlük sürenin geçmesine gerek olup olmadığı hk. (17/08/2016-4781)

7 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)

8 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)

9 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapmakta iken bir kez kendi isteğiyle, iki kez de mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden memurun tekrar memurluğuna dönüp dönemeyeceği hk. (27/08/2010-18427)

10 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanı olarak yapılan istifanın 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde belirtilen sınırlama kapsamında olup olmadığı hk.(02/01/2014-26005)

11 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Kesintisiz 20 gün boyunca göreve gelmeyen memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.(06/05/2016-2804)

12 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Mahkeme kararınca görevine iade edilen memurun görevine başlamaması halinde yapılacak işlem hk. (30/11/2016-6938)

13 0

ÖZET:Devlet memurunun olağanüstü hal döneminde çekilme usulü hk.(03/02/2017-720) MÜLGA

14 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurluğundan çıkarma istemli disiplin soruşturması sırasında memurun çekilme isteğinde bulunması hk. (08/02/2017-817)

15 Çekilme Uçak Bileti

ÖZET: Mazeretsiz ve kesintisiz olarak on gün göreve gelmeyen memurlar hakkında uygulanacak çekilme işlemleri hk. (13/02/2017-897)