GÖRÜŞLER

ÇALIşMA SAATLERİ VE FAZLA ÇALIşMA

Sıra No İndir Çalışma Saatleri ve Fazla çalışma
1 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99’uncu ve 100’üncü maddeleri gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatlarının (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, PMYO, POMEM, PEM, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Kriminal Polis Lob. Müd.), günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatlerinin nasıl tespit edileceği hk.(24/07/2012-12386)

2 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün talep edilip edilmeyeceği hk. (11/04/2012-5355)

3 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Biyoloji öğretmeninin süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

4 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Memurun çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına göre belirlenemeyeceği hk.(16/05/2011-8571)

5 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde hizmet içi eğitim seminerine katılan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca izin verilip verilemeyeceği hk. (17/07/2012-11827)

6 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Koruma ve güvenlik memurlarının haftalık çalışma saatleri ile haftalık çalışma süresini aşan bir vardiyalı çalışmasının yapılması halinde verilecek izin hk. (22/01/2013-166)

7 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Memura fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin kullanımı, ertesi yıla devredilmesi, tek seferde en fazla kaç gün kullanılacağı ile fazla çalışma ücreti hk. (01/02/2017-679)

8 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101’inci maddesinde yer alan “gece” kavramının tanımı hk. (08/02/2016-819)

9 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Engelli memurun çalışma saatlerinin ne kadar olduğu ile başlangıç ve bitişinin belirlenmesi hk. (24/12/2015-7707)

10 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

11 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Engelli aile bireyi bulunan memurun gece nöbetinden muaf tutulup tutulmayacağı hk (28/10/2016-6350)

12 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Vardiyalı çalışma şekline göre görev yapan Devlet memurlarının süt izni kullandığı dönemde hafta sonu gündüz nöbetinde çalışıp çalışamayacağı hk.(02/06/2016-3754)

13 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Vardiyalı olarak görev yapan Devlet memurlarının kullandığı yemek ve ihtiyaç molalarının çalışma süresinden sayılamayacağı ile hafta kavramının tanımı hk. (22/01/2016-370)

14 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Devlet memurlarının mesaiye devam zorunluluğunun bulunup bulunmadığı  hk. (24/01/2014-23615)

15 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Gebe veya emziren Devlet memurlarının çalışma saatleri hk. (01/10/2013-18503)

16 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanları kapsayıp kapsamadığı hk.(11/10/2013-19558)