GÖRÜŞLER

BİR DERECE İLERLEMESİ

Sıra No İndir Bir Derece İlerlemesi
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hizmet sınıfı değişen ve 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü uyarınca derece ve kademe ilerlemesi verilmeyen Devlet memuruna 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun uygulanarak 1 derece verileceğine ilişkin. (11939,  11/07/2005)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı hk.     (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin. (25/10/2007-17553)

4 0

ÖZET: 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin.(29/06/2007- 10857)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde iken memur kadrosuna atanan ve 5289 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde sözleşmeli personel olan ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk.  (05.07.2013-10983)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Seçimlere katılmak ürere görevinden istifa eden, bilahare seçimleri kazanamayarak yeniden göreve dönenlere 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesi hükmünden yararlanamayacağı hk. (30.12.1991-6.Sayılı Bülten. 43. Sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru iken 2000 yılında görevine son verilen ve 5525 sayılı Kanun ile yeniden memur kadrosuna atanan personele 5289 sayılı Kanun uyarınca bir derece verilip verilemeyeceği hk. (21/07/2014-3780)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hakim adayı olarak atanmadan önce muvazzaf askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren ve 15.01.2016 tarihi itibariyle yedek subaylığı devam eden personele toplu sözleşme hükmü gereğince 1 derece verilip verilmeyeceği hk. (06.09.2016-5284)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yürürlükteki Toplu Sözleşmenin 28 inci maddesi gereğince ilave bir derecenin, 15/01/2016 tarihinde 657 sayılı Kanuna göre görevden uzaklaştırılmış bulunan memurlara ne zaman uygulanması gerektiği hk. (26/05/2016-3215)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kurumunuza naklen atanan ilgilinin 5289 sayılı Kanun gereğince bir derece verilmesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(21/10/2014-5703)