GÖRÜŞLER

BEKLEME SüRESİ

1Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008)

2Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi görev yapan personelin kendi isteğiyle görevden ayrılması halinde, memur kadrolarına atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olup olmadığı hk.(02/07/2013-10631)

3Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları  hk. (01/10/2010-20497)

40

ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan farklı kurumdaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi durumunda bekleme süresine tabi olmadıklarına ilişkin.  (15923, 06/09/2005)

5Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı …..’nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin (27/12/2007-20660)

6Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kaun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001-20 sayılı bülten, 25. sayfa)

7    Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda  (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011-1882)

8Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda.(27/11/2013-23141)

9Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Kendi isteği ile emekliye ayrılanların tekrar memuriyete atanmalarında, 657 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme sürelerine tabi olmadığı hk. (05.05.1992-7.Bülten.11.Sayfa)