GÖRÜŞLER

BEKLEME SüRESİ

Sıra No İndir Bekleme Süresi
1 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008)

2 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta iken istifa eden bir personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanmasında söz konusu Kanunun 97 nci maddesinde geçen bekleme sürelerine tabi olmayacağı hakkında(14955, 19/08/2005 )

3 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları  hk. (01/10/2010-20497)

4 0

ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan farklı kurumdaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi durumunda bekleme süresine tabi olmadıklarına ilişkin.  (15923, 06/09/2005)

5 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak bir yıl altı ay görev yaptıktan sonra iki yılı doldurmadan deneme süresi içinde istifa eden birisinin Bursa Büyükşehir Belediyesinde boş bulunan memur kadrosuna 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında atanıp atanamayacağı ve bekleme sürelerine tabi olup olmayacağı hk. (08/07/2013-11114)

6 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı …..’nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin (27/12/2007-20660)

7 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kaun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001-20 sayılı bülten, 25. sayfa)

8 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda  (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011-1882)

9 Bekleme Süresi Uçak Bileti

ÖZET: Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda.(27/11/2013-23141)