GÖRÜŞLER

AYLIKSIZ İZİN

Sıra No İndir İzinler -  
1 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi hk. (12.08.2016 - 4651)
2 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Doğum sebebiyle verilecek aylıksız izinde ay hesabının ne şekilde yapılacağı hk. (09/05/2013-6125)
3 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Aylıksız izinde iken doğum yapan memura, göreve başlamadan doğum sonrası analık izni ve aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (15/06/2011-11514)
4 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Eşi yurtdışında görevlendirilen aday memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (17/06/2011-12168)
5 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Eşi 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve yurtdışında görevlendirilen memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesinin (D) fıkrasına göre aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (02/07/2012-11397)
6 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Eşi Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığında şube müdürü olarak görevlendirilen memura, eşinin görev süresince 657 sayılı Kanunun 108/D maddesine istinaden aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (11.08.2015 - 5230)
7 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (20/02/2010-3111)
8 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist olarak çalışan eşinin yurtdışında görevlendirilmesi sebebiyle, memura eşinin görev süresiyle sınırlı olarak aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk.(19/02/2014-607)
9 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Eşi tıpta uzmanlık eğitimi gören memura 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (14/10/2015-6426)
10 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77'nci maddesinde yer alan “uluslar arası kuruluş” ibaresinin tanımı hk. (30/06/2016-4007)
11 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Refakat sebebiyle verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihinin nasıl belirlenmesi gerektiği, refakat izninin bitiş tarihi ile refakat sebebiyle kullanılacak aylıksız iznin başlangıç tarihi arasındaki sürenin nasıl değerlendirileceği, aylıksız izin dönemimde mazeretin ortadan kalkması halinde göreve başlaması zorunlu olan memurun göreve başladıktan sonra hastasının rahatsızlığının nüksetmesi durumunda tekrardan aylıksız izin alıp alamayacağı hk. (29/01/2013-854)
12 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Memura refakat sebebiyle verilen aylıksız iznin refakat izni kullanıldıktan sonra mı verilmesi gerektiği ile refakat sebebiyle aylıksız izin verilebilmesi için aranan sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadelerin neler olduğu hk. (13/10/2016-6094)
13 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Memurun fiilen göreve başlamadan yeniden aylıksız izin veya yıllık izin kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)
14 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırılmadan önce aylıksız izin talebi bulunması halinde, memura 657 sayılı Kanunun 108/B maddesine istinaden aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (29.08.2016 - 5171)
15 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız iznin iki kez kullanımı hk. (30.12.2015 - 7889)
16 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi uyarınca aylıksız izin kullanmakta iken genel seçimlere katılmak üzere görevinden istifa eden öğretim üyesinin görevine dönmesi halinde aylıksız iznini kullanmaya devam edip edemeyeceği hk. (25.11.2015 - 7142)
17 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET: Sözleşmeli statüde çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan personele 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (08.10.2015 - 6292)
18 Aylıksız İzin Uçak Bileti ÖZET:TÜBİTAK tarafından sağlanan yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu sebebiyle memura aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (09/02/2015-894)