GÖRÜŞLER

ATANMA

Sıra No İndir Atanma
1 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanlarının olağanüstü hal döneminde çekilme usulü ile istifa etmiş öğretim elemanlarının Devlet memuru kadroları ile akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında,    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadığı hk.(07/02/2017-784)

2 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Aday memurun, üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı hk.(7.12.1994- 11 sayılı bülten, 28. sayfa)

3 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asil memurluğa atanmaya ilişkin 58’inci maddesinin uygulanmayacağı hk.(26.9.1995-12.Bülten. 3. sayfa)

4 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun öğretim elemanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.(14/3/2017-1533)

5 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Türk soylu yabancıların üniversitede öğretim elemanı kadrolarına atanıp atanamayacağı hk.(24/11/2016-6846)

6 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede görev yapan memurlar ile öğretim elemanlarının aynı Üniversitede yahut başka bir üniversitede münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı veya 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atanıp atanmayacağı hususunda. (28.03.2019-2278)