GÖRÜŞLER

ATANMA

Sıra No İndir Atanma
1 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Herhangi bir kadroya dayalı olmaksızın 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı maddesine göre “sözleşmeli sanatçı” olarak istihdam edilen ve daha önceden memuriyeti bulunmayan kişinin Bakanlık teşkilatında genel müdür yardımcılığına atanamayacağı hk. (25.1.2000-18.Bülten.41.sayfa)

2 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Kamu kurumunda sözleşmeli olarak görev yapan ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanların memur kadrosuna atanması hk.(02/06/2015-3722)