GÖRÜŞLER

ASKERLİK

Sıra No İndir Askerlik
1 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10’uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)

2 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Askerlikten terhis olan memurun 657 sayılı Kanunun 83’üncü maddesine göre terhis tarihi günü göreve başlatılamayacağı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatılması gerektiği hk. (3.3.1999-16 sayılı bülten, 15. sayfa)

3 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET:İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen ve bakaya kalmak suçunu işlediğine istinaden hakkında ceza soruşturması yapılan ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(19.08.2010-17079)

4 0

ÖZET: Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)

5 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde  kamu kurum ve kuruluşları emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işlem hk.( 05/04/2010-6766)

6 Askerlik Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru iken çalışmakta olduğu kuruma bildirmeden muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere askere giden ilgilinin, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek için süresi içerisinde kurumuna başvurması halinde göreve başlatılması zorunluluğu hk. (20.06.1991-6.Sayılı Bülten.22.Sayfa)