GÖRÜŞLER

ASKERİ PERSONEL

Sıra No İndir Askeri Personel
1 Askeri Personel Uçak Bileti

ÖZET: Engelli yakını bulunan TSK personelin 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin 3’üncü fıkrasında yer alan düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı hk. (10/06/2013-6397)