GÖRÜŞLER

ANALIK İZNİ

Sıra No İndir İzinler - Analık İzni  
1 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilip verilmeyeceği hk. (09/08/2011-14905)
2 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: ÖZET: Doğumdan önce verilen 8 haftalık analık izninin 5 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarabilmek için doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumda çalışabileceğine dair alınan tabip raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucundan alınması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna onaylattırılmasının gerekli olup olmadığı hk. (01/10/2012-15994)
3 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. (11/02/2013-548)
4 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Doğumdan yaptıktan 10 ay sonra analık izninin verilip verilemeyeceği ile memura aylıksız izinde iken göreve başlamadan doğum sebebiyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olup olmadığı hk. (29/01/2016-647)
5 Analık İzni Uçak Bileti ÖZET: Doğum yaptıktan sonra görevden uzaklaştırılan memurun analık izin süresi hk. (07/11/2016-6565)