GÖRÜŞLER

ADAYLIK

Sıra No İndir Adaylık
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aday memurun KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün olduğu hk. (05/01/2011-2555)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aday memurun Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavını kazanması halinde naklen atanıp atanamayacağına ilişkin. (14.3.2001-21.bülten. 38. Sayfa)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aday memur olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ilgilinin başka bir Kuruma mezkur Kanunun 92’nci maddesi çerçevesinde  atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (12/03/2009-4632)

4 0

ÖZET: Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan memurun, daha önce  Dernekler Denetçi Yardımcısı unvanında aday memur olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (06/03/2009-3882)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Asaleti tasdik edildikten sonra mahkeme kararına istinaden ataması iptal edilen kişinin tekrar memuriyete atanması halinde ilgilinin adaylığa tabi tutulup tutulmayacağı hk. (13/5/2014-2264)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık izni süresinin adaylık süresinden sayılması ile hastalık izni sebebiyle adalık eğitimlerini tamamlayamayan aday memurun asalet tasdiki hk. (17/8/2016-4772)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin sürelerinin adaylık süresinin hesabında  sayılıp sayılmayacağı hk.(14/10/2015-6433)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personele ilişkin olarak, memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması için gereken sürenin hesabında sayılıp sayılamayacağı hk.(10/7/2015-4762)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan aday memurun, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/03/2012-4876)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Okuma yazma bilmeyen aday memurun adaylık eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin. (4/6/2014-2768)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Temel eğitim sınavında başarısız olan ve kendisine tebligat yapılmasına karşın itirazda bulunmayan memurun görevine son verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/12/2015-7440)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Adaylık süresi içinde görevden uzaklaştırılan aday memurun asalet tasdikinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/6/2016-3653)